Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Вие Желаете …

 • да посещавате подготвителен колеж (Studienkolleg) в Германия
 • да удостоверите напреднало владеене на немски език за Вашата работа
 • да се подготвите за работа в медицинския сектор
 • да удостоверите Вашите знания на ниво B2
 • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B2 е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява напреднало владеене на немския език и съответства на четвърто ниво (В2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Изпитни дати

260 лева / 200 лева за възрастни курсисти
200 лева / 170 лева за младежи курсисти

Време и място
Записване
до
Получаване на сертификати
от
ср 13.06.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
нд 03.06.2018 пн 09.07.2018
пн 23.07.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
пт 13.07.2018 пн 20.08.2018
ср 12.09.2018
версия за младежи
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
нд 02.09.2018 пн 24.10.2018
ср 26.09.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
нд 16.09.2018 пн 22.10.2018
ср 14.11.2018
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
нд 04.11.2018 чв 06.12.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
10:35 - 11:00 почивка (25 мин.)
11:00 - 11:30 слушане (30 мин.)
11:30 - 11:55 почивка (25 мин.)
11:55 - 13:15 писане (80 мин.)

Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

 • можете да разбирате основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми и в областта, в която сте специалист можете да разбирате и технически дискусии
 • можете да се изразявате толкова спонтанно и гладко, че воденето на нормален разговор с носители на езика е напълно възможно, без напрежение за двете страни
 • можете да се изказвате ясно и подробно по широк кръг от теми, да обяснявате гледната си точка по актуални въпроси и да посочвате предимствата и недостатъците на различни възможности.

Изисквания

 • За Goethe-Zertifikat В2 се препоръчва възраст над 16 години
 • Goethe-Zertifikat В2 изисква езикови познания на ниво В2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
 • За достигането а това ниво са необходими от 600 до 800 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.