Goethe-Zertifikat B2 digital

ГЬОТЕ-СЕРТИФИКАТ B2 СТАВА ДИГИТАЛЕН

От септември 2019г. Гьоте-институт България предлага изпита B2 в дигитален вариант.

Защото: дигиталните изпити са

  • удобни за изпълнение благодарение на интелигентни функции, които показват например отворени задачи и оставащото време от изпита и правят възможна промяната на размера на шрифта.
  • гъвкави в провеждането.
  • икономични и лесни за съхранение.
Дигиталните изпити за ниво В2 се провеждат в изпитния център на лаптопи с немска клавиатура, осигурени от института. На лаптоп участниците в изпита изпълняват модулите четене, писане и слушане (със слушалки). Модулът говорене се провежда от опитни изпитващи от Гьоте-институт.

ДИГИТАЛЕН ФОРМАТ:

Goethe-Zertifikat B2가 디지털 시험으로도 제공됩니다
 
 

ИЗПРОБВАЙТЕ: ГЬОТЕ-СЕРТИФИКАТ B2

За повече информация моля да се обърнете към Гьоте-институт България.