Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat B2

Част по част: Модулите

Goethe-Zertifikat B2 се състои от модулите Четене Слушане, Писане и Говорене (устен изпит по двойки).
Изпитът се предлага в избрани изпитни центрове в дигитален вариант и върху хартия. Той се провежда и оценява по единни стандарти по целия свят.
 

Четене

Вие четете различни текстове като мнения във форуми, статии от вестници и списания, коментари и предписания. Вие можете да разберете основна информация, важни подробности, а също гледни точки, мнения и правила.

Време: 65 минути

Писане

Вие изразявате и обосновавате писмено Вашето мнение по обществено актуална тема във форум. Освен това пишете официално съобщение в професионален контекст.

Време: 75 минути

Слушане

Вие слушате интервюта, доклади, разговори и изказвания от ежедневието и от радиото. Вие разбирате основни изказвания и важни подробности.

Време: около 40 минути

Говорене

Вие изнасяте кратък доклад по зададена тема и я обсъждате с Вашия партньор или партньорка. Освен това си разменяте аргументи под формата на дискусия.

Време: 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat B2 е изпит по немски език за младежи и възрастни.

Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях, и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat B2 за младежи се препоръчва възраст над 15 години.
  • За Goethe-Zertifikat B2 за възрастни се препоръчва възраст над 16 години.
  • Goethe-Zertifikats B2 изисква езикови познания на второ ниво B2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) voraus.
  • За достигането на това ниво са необходими от 600 до 800 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.