Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Снимка: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Вие Желаете …

 • да се подготвите за следване в Германия
 • да удостоверите напреднало владеене на немски език за Вашата работа
 • да се подготвите за работа в медицинския сектор
 • да удостоверите Вашите знания на ниво С1
 • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat C1 е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява напреднало владеене на немския език и съответства на пето ниво (С1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Изпитни дати

260 лева / 200 лева за курсисти

Време и място
Записване
до
Получаване на сертификати
от
чв 14.06.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
пн 04.06.2018 пн 09.07.2018
вт 24.07.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
сб 14.07.2018 пн 20.08.2018
вт 25.09.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
сб 15.09.2018 пн 15.10.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 10:25 четене (70 мин.)
10:25 - 10:45 почивка (20 мин.)
10:45 - 11:25 слушане (40 мин.)
11:25 - 11:45 почивка (20 мин.)
11:45 - 13:05 писане (80 мин.)

Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

 • можете да разбирате широк спектър от дълги и сложни текстове, включително и вложения в тях скрит смисъл.
 • можете да се изразявате гладко и свободно, без видимо затруднение в подбора на думите.
 • можете да използва езика гъвкаво и ефективно в социалния и професионалния живот, по време на обучение и следване
 • можете да се изказвате структурирано и подробно по сложни теми, като адекватно използвате различни средства за свързване на текста.
Относно възможността за освобождаване от допълнителен езиков приемен изпит за чуждестранни студенти въз основа на Goethe-Zertifikats C1, молим да се информирате във Вашето висше учебно заведение или подготвителен колеж (Studienkolleg) преди началото на следването.

Изисквания

 • За Goethe-Zertifikat С1 се препоръчва възраст над 16 години
 • Goethe-Zertifikat С1 изисква езикови познания на ниво С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
 • За достигането а това ниво са необходими от 800 до 1000 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.