Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Снимка: Getty Images/Mario Castello

Вие Желаете …

  • да следвате или развивате научно-изследователска дейност в Германия
  • да преподавате в училище в Германия
  • да удостоверите Вашите знания на ниво С2
  • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) е изпит по немски език за възрастни. Той удостоверява много напреднало владеене на немския език и съответства на най-високото ниво (С2) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Изпитни дати

300 лева / 230 лева за курсисти

Време и място
Записване
до
Получаване на сертификати
от
пн 11.06.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
пт 01.06.2018 пн 09.07.2018
ср 19.09.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
нд 09.09.2018 пн 15.10.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
10:35 - 10:50 почивка (15 мин.)
10:50 - 11:25 слушане (около 35 мин.)
11:25 - 11:40 почивка (15 мин.)
11:40 - 13:00 писане (80 мин.)

Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че …

  • на практика можете без затруднения да разбирате всичко, което четете или слушате на немски език.
  • можете да обобщавате информация от различни писмени и устни източници, като давате обосновка или изказвате становища в свързано изложение.
  • можете да се изразявате непринудено, много свободно и точно и да различавате нюансите на значенията дори в сложни ситуации.
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom дава достъп на всички чуждестранни студенти до германските университети и висши учебни заведения и на много места служи като удостоверение за езиковите познания на кандидатстващите за работа като преподаватели по немски език. Германските федерални провинции признават изпита като удостоверение за владеенето на езика в рамките на учителската квалификация. Информация по този въпрос може да бъде получена във ведомствата, отговарящи за учителската квалификация, като министерства на културата, училищата или образованието, Службата за обучение на учители, Областните управи или Администрацията на Сената.

От 01.01.2012 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom замени трите дотогавашни изпита Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) и Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Изисквания

  • За Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom се препоръчва възраст над 18 години
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom изисква езикови познания на, най-високата шеста степен С2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането а това ниво са необходими поне 1000 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.