Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Снимка: Getty Images/Echo

Желаеш …

  • да положиш изпит по немски език за деца и младежи между 10 и 16 години
  • да удостовериш елементарно владеене на немски език
  • да получиш удостоверение за наученото на ниво А1
  • да получиш официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 10 до 16 години. Той удостоверява най-основни езикови умения и съответства на първо ниво (A1) от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Изпитни дати

70 лева / 50 лева за курсисти

Време и  място

Записване до
Получаване на сертификати от
пн 10.09.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
сб 01.09.2018 пн 24.09.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
09:35 - 09:55 четене (25 мин.)
09:55 - 10:15 писане (20 мин.)

Устен изпит: от 10:55 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, ти показваш, че …

  • можеш да задаваш и да отговаряш на елементарни въпроси, да помолиш за нещо и да реагираш на молба.
  • можеш да напишеш прости изрази и изречения за себе си и за другите.
  • можеш да разбираш разговори и текстове, отнасящи се до познати теми.

Изисквания

  • За Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 се препоръчва възраст над 10 години
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 изисква езикови познания на първо ниво (A1) от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането а това ниво са необходими от 80 до 200 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.