Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Снимка: Getty Images/Comstock Images

Ти имаш желание …

  • да положиш изпит по немски език за деца и младежи между 12 и 16 години
  • да покажеш, че притежаваш основни знания и умения на немски език
  • да удостовериш, че успешно се справяш на ниво  А2
  • да получиш официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 12 до 16 години. Той удостоверява основни езикови знания и умения и съответства на второ ниво (А2) от шестстепенната скала на Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).

Изпитни дати

70 лева / 50 лева за курсисти

Време и  място

Записване до
Получаване на сертификати от
пн 10.09.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
сб 01.09.2018 пн 24.09.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 09:45 слушане (30 мин.)
09:45 - 10:15 четене (30 мин.)
10:15 - 10:45 писане (30 мин.)

Устен изпит: от 11:25 ч.

Точният час на провеждане на устния изпит се обявява няколко дни след изтичане срока за записване и може да се провери на Статус на онлайн записване за изпит.

Участниците в изпита могат да получат сертификатите си след посочената дата на рецепцията на Гьоте-институт, ул. Будапеща 1. Моля носете личната си карта.

Aко не можете да дойдете лично, упълномощете някого писмено и му дайте копие от личната си карта.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, ти показваш, че можеш …

  • да разбираш и използваш фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
  • да общуваш успешно в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
  • с помощта на основни езикови средства да предоставяш информация за произхода и образованието си, да  правиш описания във връзка с  близкото си обкръжение и непосредствените си потребности