Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Едно добро начало: Формат на изпита

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch се състои от изпитните компоненти Четене, Слушане, Писане и Говорене.
Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.
 

Четене

Ти четеш различни по вид текстове, например кратки статии в пресата, писма от електронната поща, обяви, указателни табели на обществени места и решаваш задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 30 минути

Писане

Ти пишеш съобщения, които имат отношение към непосредственото ти житейско обкръжение.

Време: 30 минути

Слушане

Ти слушаш разговори от ежедневието, съобщения и интервюта по радиото, по телефона и на обществени места и решаваш задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 30 минути

Говорене

Ти задаваш и сам отговаряш на въпроси, свързани с твоята личност, разказваш за преживявания и ситуации от своя живот и уговаряш или планираш събития заедно с партньора или партньорката ти.

Време: 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 12 до 16 години.
 
Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават на немско гражданство.
  • Препоръчително е кандидатите, полагащи изпита Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch да са навършили 12 години.
  • Изпитът Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch предполага владеенето на езикови знания и умения, съответстващи на второ ниво (А2) от Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими от 200 до 350 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.