Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Желаете …

  • да покажете, че притежавате основни знания и умения по немски език
  • да удостоверите, че успешно се справяте на ниво  А2
  • да получите официален и международно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2 е изпит по немски език за възрастни. Той предполага основни езикови знания и умения и съответства на второ ниво (А2) от шестстепенната скала на Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).

Изпитни дати

100 лева / 80 лева за курсисти

Време и място
Записване
до
Получаване на сертификати
от
ср 25.07.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
 нд 15.07.2018 пн 20.08.2018
четв 27.09.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
 пн 17.09.2018 пн 15.10.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
09:35 - 10:00 четене (25 мин.)
10:00 - 10:25 писане (20 мин.)

Устен изпит: от 10:45 ч.
Консултации и записване

Полагайки успешно изпита, Вие показвате, че ...

  • да разбирате и използвате фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
  • да общувате успешно в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
  • с помощта на основни езикови средства да предоставяте информация за произхода и образованието Ви,   да  правите описания във връзка с  близкото Ви обкръжение и непосредствените Ви потребности