Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat A2

Съвсем не е толкова трудно: Формат на изпита

Goethe-Zertifikat A2 се състои от четири компонента: Четене, Слушане, Писане и Говорене.
Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.
 

Четене

Вие четете различни по вид текстове, например кратки статии в пресата, писма от електронната поща, обяви, указателни табели на обществени места и решавате задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 30 минути

Писане

Пишете съобщения, които имат отношение към непосредственото Ви житейско обкръжение.

Време: 30 минути

Слушане

Слушате разговори от ежедневието, съобщения и интервюта по радиото, по телефона и на обществени места и решавате задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 30 минути
 

Говорене

Задавате въпроси и сам отговаряте на въпроси, свързани с Вашата личност, разказвате за преживявания и ситуации от своя живот и уговаряте или планирате събития заедно с партньора или партньорката Ви.

Време: 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat A2 е изпит по немски език за възрастни.

Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • Препоръчително е кандидатите, полагащи изпита Goethe-Zertifikat A2 да са навършили 16 години.
  • Изпитът Goethe-Zertifikat A2 предполага владеенето на езикови знания и умения, съответстващи на второ ниво (А2) от Общоевропейската референтна езикова рамка (ОЕЕР).
  • В зависимост от предварителните знания и умения и от условията на обучение, за постигане на това ниво на компетентност са необходими 200 до 350 учебни часа по 45 минути.