Prüfung Wirtschaftsdeutsch PWD

С успешното полагане на Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD) Вие доказвате, че можете успешно да ползвате немски език в подобаваща форма във всички ситуации, свързани с професионалното ежедневие, както и да реагирате адекватно. Изпитът отговаря на петата степен (С1) от шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията наs Общоевропейската езикова рамка.

След успешното полагане на изпита Вие ще можете например

  • да разбирате сложна устна и писмена информация на немски език и да се изказвате компетентно  в устна и писмена форма по въпроси от професионалната и икономическа област,
  • да разбирате при слушане и четене и да коментирате в устна и писмена форма информацията от широк спектър сложни в езиково и съдържателно отношение, автентични устни и писмени текстове в областта на икономиката,
  • да правите диференцирани и съобразени със ситуацията устни изявления по професионални и икономически проблеми на коректен немски език,
  • да водите търговска кореспонденция в подобаваща форма.

Изпитни дати

270 лева / 250 лева за курсисти


Време и  място

Записване до
Получаване на сертификати от
сб 13.05.2017
Гьоте-институт
ул. Будапеща 1
1000 София
  пн 03.07.2017
сб 12.05.2018
Гьоте-институт
ул. Г. Бенковски 11
1000 София
  пн 02.07.2018

Протичане на изпита:

Писмен изпит:
09:00 – 10:15 четене с разбиране (75 мин.)
10:15 – 10:30 почивка (15 мин.)
10:30 – 11:30 слушане с разбиране (около 60 мин.)
11:30 – 11:50 почивка (20 мин.)
11:50 – 12:35 писане (45 мин.)

Устен изпит:
Датата и часът на провеждане ще бъдат обявени допълнително.
Време за подготовка: 20 мин.
Продължителност на изпита: 20 мин.
Място на провеждане: Германо-Българска индустриално-търговска камара, ул. Фредерик Жолио-Кюри 25 A, 1113 София

Участниците в изпита могат да получат сертификатите си след посочената дата от Германо-Българската индустриално-търговска камара. Моля носете личната си карта.

Aко не можете да дойдете лично, упълномощете някогo писмено и му дайте копие от личната си карта.
Консултации и записване