Допълнителна информация

Обратно към TestDaF

Стъпка по стъпка: Формат на изпита

TestDaF е изпит със стандартизиран формат, който се съставя, проверява и оценява централизирано. Състои се от четири изпитни компонента. Прави се диференцирана оценка на Вашите езикови познания по отношение на уменията при Четене, Слушане с разбиране, Писане и Говорене. Резултатите се измерват чрез трите нива на TestDaF (TDN) 3, 4 и 5.
 

Четене с разбиране

 • Трябва да прочетете кратки текстове на теми от студентското ежедневие, като разписание на часовете, календар на събития, брошури и т.н., и да определите кой текст към коя от задачите се отнася.
 • Трябва да прочетете журналистически текст (около 450-550 думи) на научни или обществено-политически теми и да отговорите на въпроси с избор от няколко отговора.
 • Трябва да обработите научен текст (около 550-650 думи) от специализиран или университетски вестник и да определите дали дадени твърдения относно текста са верни или не, съответно да посочите, че текстът не дава никаква информация по отношение на тези твърдения.
Време: 60 минути

Слушане с разбиране

 • Ще чуете кратък диалог на тема от студентското ежедневие, например разговор между двама студенти, като едновременно с това трябва да си водите бележки по въпросите.
 • Ще чуете интервю или дискусия на теми, свързани с обучението или на общонаучни теми, като същевременно трябва да определите дали твърдения относно съдържанието на аудио записа са верни или грешни.
 • Ще чуете доклад или интервю с експерт и трябва да дадете кратки отговори по ключови въпроси от текста.
Време: около 40 минути

Писане

 • Ще получите тема и въз основа на ключови въпроси и статистически данни трябва да съставите логично свързан и структуриран текст.
 • Трябва да изложите виждането си по тази тема и да го аргументирате.
Време: 60 минути

Говорене (провежда се с помощта на компютър)

 • Работите по седем задачи, които Ви поставят в различни комуникативни ситуации, типични за университетите в Германия.
 • Трябва да събирате информация, да описвате графики и да обобщавате тяхното съдържание. Трябва да изразите и обосновете Вашето мнение, да изложите виждането си, да дадете съвет, да прецените алтернативите и да формулирате хипотези.
Време: около 35 минути

Изисквания

TestDaF е езиков изпит, с помощта на който се определя дали езиковите Ви умения са на ниво, с което можете да бъдете допуснати да следвате във висше учебно заведение в Германия. Той е ориентиран към студенти и кандидат-студенти, но също така е и международно признато доказателство за Вашите познания по немски език за целите на работа по научни проекти и упражняване на академични професии
 • Езикови умения поне на ниво B2
 • 700 до 1000 урока от по 45 минути, в зависимост от предварителните познания и предпоставки за учене (не се изискват доказателства)

Оценяване

При изпитните елементи Четене и Слушане с разбиране получавате по една точка за всяка правилно решена задача (например при въпроси с избор от няколко отговора или с избор на верен/грешен отговор). Броят на правилно решените задачи е решаващ за определянето на нивото на владеене на езика. Двата изпитни елемента Писане и Говорене се оценяват от обучени и опитни оценителки и оценители. Оценката и определянето на нивото на владеене на езика става въз основа на таблица с критерии. Повече информация можете да намерите на www.testdaf.de. Можете да повторите изпита толкова пъти, колкото желаете.

Записване за TestDaF веднага!

Ако владеете в достатъчна степен немски език, запишете се за полагане на TestDaF. Препоръчваме Ви, предварително да се запознаете с TestDaF. Най-добре е да го направите в Гьоте институт, в някой от другите изпитни центрове или в Онлайн-подготвителния курс на Гьоте институт. По време на курсовете ще се запознаете с формата и протичането на изпита.

По целия свят може да се явите на TestDaF на шест предварително определени дати в годината. Регистрирайте се на www.testdaf.de. За Китайската Народна Република има специални дати, а регистрацията се извършва от National Education Examination Authority.

Участниците с увреждания трябва своевременно да информират избрания от тях изпитен център и да представят актуално решение относно техните увреждания. Провеждането на изпита ще бъде адаптирано по съответен начин.