Как тийнейджърите учат немски

Обучение за учители по немски език Снимка: © Colourbox

Активиране на учениците и интерактивни методи за насърчаване на мотивацията

Обучение за учители по немски език
 
07.- 15.10.  – онлайн фаза 1
18.10. - присъствен семинар
21.- 31.10. – онлайн фаза 2

Обучители: Любов Мавродиева и Костадинка Тонева

Когато преподаваме на тийнейджъри, се занимаваме с ученици, които се намират във важна фаза от тяхното развитие в живота. В нея тинейджърите търпят важни промени, които оказват голямо влияние върху тяхното поведение в учебния процес. Те са изправени пред немалко предизвикателства, обусловени от развитието им, и затова на учителите невинаги им е лесно да работят с тях. Но тийнейджърите притежават и голям потенциал: те са заредени с енергия, лесно се въодушевяват и обичат да експериментират. С нашето обучение искаме да ви насърчим, да разпознаете този техен потенциал и да го използвате по един съвременен начин за изучаването на немски език.  

Гьоте-институт България би искал най-сърдечно да покани за участие в обучението учители по немски език, които преподават от 5 – 12 клас.  Присъственият семинар ще се проведе на 18.10. от 9.30 до 17.00 ч. Преди и след присъствения семинар са предвидени онлайн фази. При успешно участие в трите блока на обучението на участниците ще бъде присъден един квалификационен кредит.

Гьоте-институт поема разходите за път (автобус или влак 2-ра класа) и нощувка.
 
Ако желаете да участвате в обучението, ни изпратете обвързваща заявка с попълнения формуляр за записване (DOCX, 34 kB) на bildung-sofia@goethe.de до 04.10.2019 г.
 
Радваме се на Вашето участие!