Околна среда, екология и устойчивост в часовете по немски език

Младеж и девойка учат немски © Гьоте институт/Бернхард Лудевиг

Квалификационен уъркшоп за учители по немски в два модула

13.11. 2021 г. и 27.11.2021 г.,
От 9.30 до 13.00 часа

Едва ли има други теми в Европа, които да засягат така всички поколения, както опазване на климата и устойчивостта. В този двудневен квалификационен уъркшоп учителите ще научат какво се крие зад ключови думи като устойчивост, възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на ресурсите и как тези теми могат да се разглеждат в обучение по немски език на младежи и възрастни.

Ще бъдат обяснени най-важните термини като Fridays-for-Future, които медиите и хората използват всеки ден, и ще се анализират материали на тема опазване на околната среда и климата и прилагането им в часовете.
С примери за най -добри практики ще се разгледат и обсъдят методико-дидактическите подходи. В симулирани учебни часове ще се изпробват методи и дигитални медии (приложения и онлайн тулове). Дидактическите материали ще послужи за рефлекция за различни възможности на прилагане им за различните езикови нива.

Уъркшопът ще се ръководи от Мигел Резани.

Записване до: 7 ноември 2021 г.