Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Инструменти за преподаване онлайн
Интерактивно преподаване на чужд език онлайн: полезни инструменти и съвети

Съществуват многобройни инструменти, които помагат за успеха на преподаването онлайн в областта на немския като чужд или като втори език. Тук ще бъдат представени някои от тях заедно с конкретни примери за приложението им.
 

Om Доцент д-р Марион Грайн

Използването на платформа за обмен между учащите е от съществено значение.

Учебната платформа Мудъл (Moodle) е безплатна, боравенето с нея e интуитивно, наличните помощни настройки са многобройни, а учащите имат достъп и през мобилен телефон. Като алтернатива може да се създаде общ блог (например tumblr или Wordpress) или страница във Фейсбук (в Китай например RenRen).

Как изглежда една такава страница в Мудъл?
Пример от курс на автора в Мудъл Пример от курс на автора в Мудъл | Скрийншот: Марион Грайн Предимствата са очевидни: участниците разполагат с необходимата структура. Общите съобщения са видими за всички участници. В общия чат учащите могат да разменят помежду си съдържания и успоредно с това да установят контакт с преподавателя по всяко време. Могат да се създадат групови стаи, където да се работи по двойки и в група. Участниците разполагат с възможност да качват свои продукти (постери, графики, курсова готварска книга и т.н.) и да получат обратна връзка, която е важна за учащите. Вместо стандартния форум могат да бъдат интегрирани форуми за дискусия, за домашна работа и упражнения например чрез вмъкване на линкове към други интернет страници. Участниците могат да качват текстове, а също аудио файлове и филми. Дизайнът позволява да бъде адаптиран спрямо възрастта на учащите.

Освен това Мудъл разполага с още един безплатен компонент (big blue button) за уеб конференции, така че учебният час може да се проведе и в Мудъл, макар платформата ZOOM все още да е технически по-стабилна.
Черният екран сега ще се напълни с курсисти. Черният екран сега ще се напълни с курсисти. | Скрийншот: Марион Грайн Като цяло е препоръчително групата да включва около 12 участници, макар че често пъти това е практически неосъществимо. Ето защо точното планиране на учебния час има още по-голямо значение. Колкото повече са участниците, толкова по-важни стават дейностите извън виртуалната класна стая.
 
Планирането зависи и от времето, с което разполагаме. Онлайн курс по немски език, който е по-дълъг от четири до шест часа, по-скоро не е препоръчителен, тъй като дори при интерактивно обучение способността за концентрация и умението за възприемане са ограничени.
 
Как може да изглежда например петчасов онлайн курс по немски?
 
Участниците влизат във виртуалната класна стая, поздравяват се един друг и биват приветствани от учителя. Първите няколко минути могат да се използват за изясняване на въпроси. После започва същинският учебен час, чието протичане е тясно свързано с учебния материал. Модерните дигитални учебници включват текстове за слушане, филми, задачи, които могат да бъдат решавани заедно от всички курсисти. След приблизително 40 минути, дори и часът да е много интерактивен, е добре да се поставят задачи за работа по двойки и в малки групи. Тук учебната платформа отново е от ключово значение: партньорите или екипите се срещат в своите пространства, като или правят упражненията от учебника, или работят заедно по предварително добре обмислени задачи. Важно е това, че резултатите могат да бъдат качвани на платформата. Така например ако трябва да бъде създаден постер, той може да бъде качен и после да бъде „показан“ във виртуалната класна стая (Screensharing). Освен това преподавателят може и би трябвало по-късно (тоест след часа) да даде отделна обратна връзка по задачите.

   
10:00-10:10
Begrüßung, Austausch, Fragen klären
Plenum im virtuellen Raum
10:10-10:50
Lehrwerkbasierter Unterricht
Plenum im virtuellen Raum; Versuch alle zur Mitarbeit zu aktivieren
10:50-11:15
Partner- & Gruppenarbeiten (aus Lehrwerk)

Virtuelle Kleinräume
11:15-11:30
Präsentation der Ergebnisse

Plenum im virtuellen Raum
11:30-11:45
PAUSE
Anregung zu Bewegung
Lehrkraft steht im virtuellen Raum zur Verfügung
11:45-12:15
Lehrwerkbasierter Unterricht
Plenum im virtuellen Raum; Versuch alle zur Mitarbeit zu aktivieren
12:15-12:30
Aufgabenstellung für Partner- Gruppen­arbeiten (binnendifferenzierend) 

Plenum im virtuellen Raum
12:30-13:15
Partner- und Gruppenarbeit zur Wiederholung z.B. mit digitalen Tools

Virtuelle Kleinräume
13:15
Treffen im Plenum; Diskussion wie viel Zeit die Gruppen noch benötigen

Plenum im virtuellen Raum
13:30-14:00
Mittagspause
 
14:00-14:15
Lehrkraft wartet im virtuellen Raum, je nach weiterhin benötigter Zeit und „redet“ mit den Anwesenden
 
14:15-15:00
Lernende präsentieren Ihre Zusammenfassungen des Lernstoffs; die anderen probieren die „Aktivitäten“ der jeweils anderen Gruppen


Plenum im virtuellen Raum
15:00 
Zusammenfassung und Dank durch die Lehrkraft - Verabschiedung
 
Така би могъл да изглежда един учебен час онлайн.

Важно е учебният план да бъде коригиран, ако учащите се нуждаят от много по-дълго време за дейностите по групи. Фазата за групова работа може да варира в зависимост от различните образователни традиции.

Инструменти за структуриране на фазите за групова работа при интерактивно преподаване онлайн

В интернет са налични многобройни безплатни инструменти за фазите на групова работа. В институции, в които учащите нямат достъп до интернет, преподавателите трябва да обмислят използването на други дейности.
 
Тук бих искала да представя няколко примера за безплатни и позволяващи активиране инструменти.

да направим сами работни листове

Участниците се упражняват в повторение на материала от езиковия курс, като сами измислят работни листове за останалите курсисти.
 Пример към статията на автора, създаден с  learningapps (https://learningapps.org/) Пример към статията на автора, създаден с learningapps https://learningapps.org/ | Скрийншот: Марион Грайн На разположение са и множество модели особено за работа по теми от граматиката или лексиката (например за съгласуване между образ и понятие).

представяме себе си и събираме асоциации

Създадено с Padlet (https://de.padlet.com/) Създадено с Padlet https://de.padlet.com/ | Скрийншот: Марион Грайн По време на индивидуалната работа участниците могат например да представят себе си или под формата на групова работа да събират асоциации, свързани с дадено понятие, а също информация за определена държава.

да затвърдим новите думи чрез създадени от нас кръстословици

Участниците сами създават кръстословица по темата на урока. Тук има възможност за работа по двойки.

Създадено с https://www.xwords-generator.de/de Създадено с www.xwords-generator.de/de | Скрийншот: Марион Грайн Накрая нека обърнем внимание на още две неща:
 
Колкото по-непривикнали с ученето са участниците, толкова повече време е необходимо за въведение в дигиталните инструменти. При по-големи групи, например с деца и младежи в училище, има смисъл преподавателите да са двама.
 
Това спешно налага обучение на преподавателите, които от своя страна трябва да могат да представят самите инструменти. Опитът показва, че за един инструмент е необходимо 90-минутно онлайн обучение.