Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)
Конференция „Нови перспективи в университетското образование на учители по немски език в България“Графика: © Райчо Станев

Нови перспективи в университетското образование за учители по немски език в България
Конференция за университетско образование

Немският е един от най-изучаваните чужди езици в училищата в България. В съответствие с това е и нуждата от учители по немски език.
Към препоръките за университетска подготовка на учители


За конференцията

Нови модерни концепции на преподаването и ученето на чужд език, многоезичието и напредващата дигитализация в училищното ежедневие на младите хора в България поставят нови предизвикателства пред образованието на учители по немски език в българските университети.

По време на двудневната конференция специалисти в областта на политики в образованието, преподаватели и студенти ще дискутират за иновативни, близки до практиката модели в обучението на учители по чужди езици в България. Цел на конференцията е да даде нови импулси за бъдещото развитие на образованието на учителите по немски език.
 


Програма


Референти

Д-р Михаел К. Легутке е професор емеритус по дидактика на английския език и литература в Гисенския университет „Юстус Либих“. В продължение на седем години е бил преподавател в интегрирано общообразователно училище. Като специализиран консултант по немски език на северозападното тихоокеанско крайбрежие в САЩ той е бил консултант на немски учители и ръководител на отдела за допълнителна квалификация в Гьоте-институт Мюнхен. Неговите изследователски интереси включват наред с обучение на учители по чужди езици, ранно чуждоезиково обучение, както и чуждоезиково обучение, ориентирано към задачи и учене чрез проекти.

 
Проф. д-р Грозева преподава теоретична граматика на съвременния немски език, междукултурна прагматика и психолингвистика и усвояване на езика в Нов български университет от 1992 г. Тя има дългогодишен опит в езиковото обучение. Основните ѝ области на изследване са съпоставителни проучвания на двойката български и немски език, текстова лингвистика и проблеми при изучаването на езика. Тя е автор на многобройни публикации и е член на Обединение „Лайбниц“ Берлин.
Забине Ротберг ръководи в централата на Гьоте-институт програмата „Уча се да преподавам немски език“ (DLL), както и Отдел за управление на качеството на квалификацията на учители по немски като чужд език в училища и университети в чужбина. Тя е преподавала 11 години немски като чужд език в Джакарта/Индонезия и дълги години е ръководила обучението на учители по немски („Grünes Diplom“).
 
Илиана Кикиду отговаря за  в Гьоте-институт Атина. Има дългогодишен опит като учител и изпитващ и от 2012 г. координира квалификационна програма „Уча се да преподавам немски език“ на Гьоте-институт в Югоизточна Европа. Тя разработва и провежда квалификации както за учители, така и за обучители.
Доц. д-р Галя Матева е работила повече от 20 години като преподавател и изследовател в английската катедра на ТУ-София. В момента тя е директор на международната програма за квалификация на учители по английски език Cambridge CELTA, DELTA към АВО-Бел. Дълги години е сътрудничила на Британски съвет и Центъра за съвременни езици в Грац. Продължава да работи активно за Cambridge Assessment и EAQUALS. Автор е на множество публикации и презентации и специализира в областта на качествено езиково обучение. Съавтор е на Европейската профилираща скала и почетен председател на Оптима, България.
 
Мила Матева е завършила английска педагогика в НБУ и притежава магистратура по приложна лингвистика от Университета в Одензее, Дания. В момента тя е управител и преподавател по английски език в Езиков Център Матеви. Има богат опит в преподаването, обучението на учители и прилагането на системи за осигуряване качеството.
 
Биргит Менцел е ръководител на отдела за квалификация на обучаващи във втората фаза на обучение на учители в Хесенската академия за обучение на учители.
 
Д-р Даниела Ворек е ръководител на отдела за „Признаване на международни образователни степени“ в Хесенската академия за обучение на учители. Освен това тя представлява Германия в ENTEP (Европейска мрежа за политики в областта на обучението на учители).
 
Даниел Кулеша работи от една година като DAAD лектор в Техническия университет в София. През 2014 г. завършва бинарна магистърска програма в областта на „Немски като чужд език в германо-африкански контекст“ в Хердер-институт в Лайпциг и Южноафриканския университет „Стеленбош“. Професионалният му фокус досега е бил насочен към формирането на умения по немски като втори чужд език при обучението на възрастни, както и в училищния контекст. Неговото сътрудничество с DAAD започва през 2015 г. като езиков асистент в държавния университет „Иван Джавахишвили“ в Тбилиси.
 

Регистрация

Следвате германистика или сте преподавател по немски като чужд език в български университет? Работите като учител по немски език в начално или основно училище? Или искате да се информирате за нови модели и програми за обучение и квалификация на учители по чужди езици? Тогава се регистрирайте до 26.11.2018 г. за участие в двудневната конференция на Гьоте-институт България.

Регистрация


Място на провеждане

Двудневната конференция за университетско образование се провежда на различни места в София. С един клик върху зелените маркери на картата може да видите точните адреси.