Бърз достъп:
Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Програма за четвъртък, 06.12.2018

Програма 06.12.2018 Снимка: © Pixabay

Суит хотел София

9.30-11.00
Уъркшопове
11.30-13.00
Уъркшопове
13.00-14.00
Обяд
14.00-15.00
Презентация на уършоповете/обмен
15.30-16.00
Резолюция/закриване

 
Уъркшопът се явява продължение на програмната реч от предишния ден. След кратко въведение в използването в световен мащаб на квалификационната програма „Уча се да преподавам немски език“ („Deutsch Lehren Lernen"), заедно с участниците ще бъде обсъдено дали, и ако да – как тя може да бъде използвана за целите на обучението. При това ще бъде проверено кои ключови компетенции на бъдещите преподаватели по немски език могат да бъдат насърчавани с помощта на програмата.
 
Навсякъде по света се провеждат стажантски практики за бъдещи учители. Този уъркшоп ще разгледа следните аспекти:
- Цели и продължителност на учителската практика
- Изграждане на уменията на бъдещи учители по немски език
- Квалификация на менторите на бъдещите учители
- Мерки за траен успех от практиката и квалификациите
 
Настоящият уъркшоп ще се фокусира върху Европейската профилираща скала (ЕПС) като валидизиран, многоезичен инструмент за очертаване на професионалния профил, за самооценка и оценка на важни компетенции и оттук за непрекъснатото развитие на чуждоезиковия преподавател. Първата част на уъркшопа ще анализира основополагащите принципи, върху които Скалата е изградена. Ще се разкрие основното ѝ съдържание и фази на развитие. Ще се дискутира Ръководството за приложение на Скалата с нейната целева аудитория (преподаватели, обучители, ръководители), областите на приложение и възможните начини за използването й от езикови институции в България. Втората част на уъркшопа ще представи електронния вариант на Европейската профилираща скала, както и конкретните стъпки при приложението. Участниците в уъркшопа ще могат да съставят собствения си профил или профила на колеги. Ще се обсъдят възможните позитиви и проблеми в употребата, както и добавянето на нови дескриптори, които биха отразили по-пълно и адекватно уменията на преподаватели, работещи в различен контекст-академичен.
 
В уъркшопа референтите ще представят накратко германската система за обучение на учители – от университета, през стажантската практика до първите години професионален опит, като акцентът е върху втората фаза – подготвителния стаж. Ще бъдат представени структурата и съдържанието, като за пример ще бъде използвана провинция Хесен. Участниците ще получат информация и за процедурите за признаване на квалификацията на учители от държави-членки на ЕС в Германия. На тази основа следва да се помисли кои импулси биха могли да се окажат полезни за обучението на учителите в България.
 
В проекта „Dhoch3“ Германската служба за академичен обмен „DAAD“ разработва съвместно с осем германски университета онлайн учебни модули за приложение в университетските курсове по немски език по цял свят. Модулите обхващат областите методика/дидактика, приложен немски и допълнително обучение по немски език в университета и се предоставят на платформата Moodle. Основната цел на проекта е да допълни обучението на учителите в Германия в тези области по гъвкав и адекватен начин. Проектът е насочен към преподаватели във висши учебни заведения, които работят в сферата на обучението на преподаватели в училища и висши училища, както и към техните ученици и студенти. В уъркшопа участниците ще имат възможност да се запознаят с осемте модула и да обсъдят използването им в техните сфери на дейност.
 
Обратно към началната страница