Бърз достъп:
Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Програма за сряда, 05.12.2018

Програма 05.12.2018 Снимка: © Katemangostar-Freepik

НДК, зала 8

От 15.00 ч.
Регистрация
16.00-16.30 ч.
Начало/поздравления
16.30-17.15 ч.
Пленарен доклад – проф. Михаел Легутке, Университет Гисен: „Всичко зависи от учителите. Обучение на преподавтели по чужди езици и обучение чрез проучване“
17.15-18.00 ч.
Пленарен доклад – проф. Мария Грозева, Нов български университет
18.15
Прием в зала за събития „В парка“ (срещу НДК)

Проф. Михаел легутке
„Всичко зависи от учителите. Обучение на преподаватели по чужди езици и обучение чрез проучване“

Много фактори влияят върху успеха на чуждоезиковото обучение. Все пак специално значение има ролята на учителя. Много проучвания потвърждават, че учителите имат много силно влияние върху учащите се. Стъпвайки на най-нови изследвания, лекцията се фокусира върху ключови компетентности, които дават възможност на преподавателя съвместно с учащите се да създаде активно чуждоезиково обучение. Наред с останалото следва да бъдат обсъдени предизвикателствата, свързани с изграждането и развитието на такива преподавателски умения чрез обучение и допълнителни квалификации. Специално внимание ще се отдели на концепцията за обучение чрез проучване.

Проф. Мария Грозева
„Изграждане на преподавателски умения - важна предпоставка за успешно преподаване и учене“

Личността на учителя оформя ежедневието на класа и по този начин носи основната отговорност за успеха или неуспеха, за успех или неуспех. Поради това от решаващо значение за повишаване на професионализма на учителите е възможността възможно най-рано да придобие всеобхватни умения в различните области на преподаване на немски език. По тази причина е важно да хвърлите критичен поглед върху учебната програма, процеса на обучение и първите практически стъпки на младия учител. Докладът разглежда компонентите на държавните насоки за придобиване на професионална квалификация "учители" и тяхното практическо приложение в университетите. Особено внимание се отделя на практическата част на обучението на учителите, когато бъдещият учител натрупва първия си опит в ежедневния училищен живот.

Обратно към началната страница