Международна олимпиада по немски език 2018 г.

Международна олимпиада по немски език 2018 г. © Гьоте-институт

Националните кръгове за Международната олимпиада по немски език и самата Международна олимпиада вече са се превърнали в големи тържества на немския език със състезателен характер. Чрез немския език изучаващите се запознават и създават приятелства,  редом със състезанието за място сред най-добрите от значение са и общуването, взаимното разбирателство и толерантността. Самото присъствие вече е победа за участниците.

Международната олимпиада по немски език 2018 г. ще се състои от 15 до 28 юли във Фрайбург. Българските участници ще могат да докажат познанията си по езика в два квалификационни кръга – училищен и национален.
 

Дати: Училищен кръг на 26.01.2018 г.
  Национален кръг на 10.03.2018 г.
Нива: А2 и В2
Срок за записване: 12.01.2018 г.


Условия за участие:
 • Право на участие имат ученици, родени между 2001 и 2004 г., от всички видове училища в България, които учат немски като първи, втори или трети чужд език. Училищното ръководство и отговорният учител носят отговорност за коректно зададеното езиково ниво на участниците.
 • За коректност на състезанието не се допускат да участват:
 1. ученици, чийто майчин език е немски или единият от родителите е с немски като майчин.
 2. ученици, живели повече от шест месеца в немскоезична страна
 3. ученици от немски училища или местни частни училища, в които обучението и комуникацията се осъществяват на предимно на немски език (напр. немски училища, класове с немска матура).
 • Подадена невярна информация за учениците, вкл. и информацията за езиковото ниво води до дисквалификация и анулиране на победата.
 • Записването става чрез отговарящия за това учител. Формулярът за участие може да се свали от нашия сайт, а след това се изпраща по електронен път на pv@sofia.goethe.org.
 • Материалите за училищния кръг се предоставят на училищата от Гьоте-институт София. Работите се проверяват в училището и резултатите се изпращат в Гьоте-институт София.
 • За участието в националния кръг всяко училище може да изпрати по един ученик на всеки десет участника за нивата А2 и В2 от училищния кръг при условие, че избраните ученици са достигнали 75 % от точките.
 • От всяко училище един учител придружава учениците, участващи в националния кръг в София.
 • Разходите за пътуването до София за участниците и придружаващия учител се поемат от Гьоте-институт, включително и нощувка, ако е необходимо.
 • Двамата победители от националния кръг за нивата А2 и В2 получават стипендия за участие в Международната олимпиада по немски език 2018 г. във Фрайбург.
Квалификационните кръгове в България се провеждат в тясно сътрудничество с МОН и Дружеството на преподавателите по немски език в България.

За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение и ще се радваме на Вашето участие.