Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1)Отиди директно в навигация на второ ниво (Alt 3)Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)
#oekoropa: Общи условия за участие© Colourbox

Общи условия за участие

Ученици на възраст от 16 до 19 години и учители от всички страни-членки на ЕС са поканени да се включат със своя иновативна концепция за климатично неутрално пътуване в Европа.

Младежко съзтезание #oekoropa
Европейско младежко състезание по устойчиво пътуване

 • Всеки екип се състои от най-малко 3 и максимум 4 ученици от общообразователни или професионални училища в страните-членки на ЕС.
   
 • Към момента на подаване на концепцията участниците трябва да са на възраст между 16 и 19 години.
   
 • Поне един от учениците в екипа трябва да владее свободно немски език и да е в състояние да се изявява като говорител на екипа. Останалите участници би трябвало да имат поне основни познания по немски.
   
 • Всеки екип се нуждае от един преподавател от съответното училище, който да следи дигитално изготвянето на концепцията. Освен това този преподавател ще придружава екипа по време на евентуалното му пътуване в Европа.
   
 • Екипът може да включва ученици от различни училища в едно населено място, като това се съгласува с преподавателя, съпровождащ проекта.
   
 • Концепцията трябва да е написана на немски език и да бъде подадена дигитално през интернет страницата на #oekoropa. Концепции в хартиен формат няма да се приемат.
   
 • Документът в pdf-формат „Условия за участие #oekoropa“, а при непълнолетни участници и документът „Декларация за придружител #oekoropa“ трябва да се свалят от сайта на проекта, да бъдат подписани и заедно с концепцията и формуляра за участие да се подадат дигитално. Максималният общ размер на документите е 15 MB.
 
 • Не е възможна претенция за печалба. Решението на журито е окончателно. Промяна или размяна на наградите не е позволена. Претенции за печалба не могат да бъдат прехвърляни. Препродажбата е строго забранена.
   
 • Десетте екипа, които спечелят наградата за устойчивост, декларират, че са готови да изготвят съвместно препоръка за действие до Европейския парламент.
   
 • Крайният срок за подаване на концепциите е 1-ви октомври 2020 г.
   
 • Моля, обърнете внимание: Гьоте-институт си запазва правото да променя обявените дати.
   
 • Въпроси могат да се изпращат на адрес oekoropa@goethe.de.


#oekoropa

#oekoropa: Формуляр за регистрация © Гьоте-институт, илюстрация: Тобиас Шранк

Формуляр за регистрация

Написаните на немски концепциии трябва да се подават заедно с формуляра за участие и подписаните условия за участие. Краен срок: 1-ви октомври 2020.

Пътепоказател с глобус и два ЕУ-куфара © Гьоте-институт, илюстрация: Тобиас Шранк

Концепцията

Всяка концепция се състои от две части: маршрут на пътуването и съпътстваща комуникационна стратегия.

Лоли © Гьоте-институт, илюстрация: Тобиас Шранк

Награди

При участие в #oekoropa, освен незабравими преживявания ви очакват и атрактивни награди.


 

#oekoropa: График © Гьоте-институт, илюстрация: Тобиас Шранк

График

#oekoropa ще протече в рамките на 18 месеца.

#oekoropa: Жури © Гьоте-институт, илюстрация: Тобиас Шранк

Жури

Жури, съставено от специалисти, ще определи победителите през октомври 2020 г.
 

#oekoropa е проект на Гьоте-институт, финансиран от специалния бюджет на Министерство на външните работи на Германия във връзка с германското председателство на Съвета на ЕС през 2020 г.

Лого