Театър в училище

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език

Училищен театър © Colourbox Тема за 2020 г.: Училище на бъдещето

Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се включват в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и там да говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите ученици на Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението на сценичната игра искаме да спечелим българските ученици за немския език и да засилим езиковите им умения.
 
Всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език от 5-ти до 12-ти клас, са поканени да участват в осмото издание на проекта за училищен театър. Заявилите участие училища подготвят с група ученици театрална постановка на немски език, изпращат десетминутен запис от репетицията на Гьоте-институт. Журито избира тези постановки, които ще бъдат показани на финала на фестивала за немскоезичния училищен театър през април. Постановката трябва да е минимум 20 мин. и максимум до 30 мин. Избраните училища участват в театралния фестивал с театрални групи до 10 ученици.

Тема: Училище на бъдещето

Настоящата дискусия на образователната политика се върти около понятия като включване, дигитализация, образователна справедливост и учене през целия живот.

Но как „усещате“ вие училището и как си представяте училището на бъдещето в края на 21 век? Как трябва да бъде училището, така че ученето да има смисъл за вас? Кои насочени към бъдещето теми не се разглеждат достатъчно? Защо се нуждаем от училище като място за обучение, а не само от интернет-базирано теле-училище?

Тази година темата на конкурса за училищен театър „Завесата се вдига за немски език“ ще бъде посветена изцяло на темата „Училище на бъдещето“. Можете да оставите въображението си да се развихри и да осветите темата от всички страни, независимо дали от гледната точка на ученик, учител, министър на образованието или родител. Всичко е във въпроса: как трябва да изглежда училището утре, така че в края на ученичеството да си тръгнат отворени, отговорни и любопитни ученици, които ще участват във формирането и организацията на нашето бъдеще в Европа и света?

Важни дати  
до 19.12.2019 Училищата заявяват участието си с прикачения формуляр до Гьоте-институт София.
до 21.02.2019 Заявилите участие училища изпращат на Гьоте-институт десетминутен запис от репетиция. 
до 07.03.2019 Училищата получават информация за решението на журито.
07.-08.05.2020 Фестивал на училищния театър. Място на провеждане: град Смолян

 
Ще се радваме на Вашето участие!