Театър в училище

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език
 

Училищен театър - момиче с маска © Colourbox Тема за 2019 г.: Мисли и действай зелено

Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се включват в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и там да говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите ученици на Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението на сценичната игра искаме да спечелим българските ученици за немския език и да засилим езиковите им умения.
 
Всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език от 5-ти до 12-ти клас, са поканени да участват в седмото издание на проекта за училищен театър. Заявилите участие училища подготвят с група ученици театрална постановка на немски език, изпращат десет минутен запис от репетицията на Гьоте-институт и журито избира тези постановки, които ще бъдат показани на финала на фестивала за немскоезичния училищен театър в Пазарджик. Постановката трябва да е минимум 20 мин. максимум до 30. Избраните училища участват в театралния фестивал в Пазарджик с театрални групи до 10 ученика.

Проблемите на нашата околната среда през последните години станаха все по-многообразни и засягат в своята комплексност много сфери от живота. Едно отговорно мислене и действие днес поставя началото на по-добър живот утре.

Основните въпроси са:
Как можем да се справим с общата отговорност към околната среда? Как изграждаме съзнанието за това да опазим нашия свят и трайно да го формираме? Какво може да направи всеки по отделно, групата, обществото за по-добра околна среда? Как може да се приложат трайно добрите идеи? Какво от това вълнува младия човек и какви конфликти възникват – в семейството, училището, сред приятелите?

С тазгодишната тема на театралния проект искаме с техните инсценировки да подтикнем учениците да се занимаят с основния въпрос за опазването на околната среда и климата.

Възможни са голяма палитра от теми:
# Пестене на ресурси, устойчивост
# Разход на енергия и мобилност
# Енергийна ефективност и опазване на климата
# Опазване и грижа за природата
# Избягване на отпадъците и  разделно събиране на отпадъци
# Опазване на природата и промяна на климата
# Околна среда и здраве
# Опазване на околната среда и глобалната отговорност
 
Важни дати:
до 07.12.2018 г. Училищата заявяват участието си с прикачения формуляр до Гьоте-институт София.
до 22.02.2019 г. Заявилите участие училища изпращат на Гьоте-институт десет минутен запис от репетиция.
до 08.03.2019 г. Училищата получават информация за решението на               журито.
09.-11.05.2019 г. Фестивал на училищния театър в Пазарджик
 
Организатори на проекта са Министерството на образованието и науката, Посолство на Германия в София, Фондация Ханс Зайдел България и Гьоте-институт в София.
 
Ще се радваме на Вашето участие!

Vorhang auf für Deutsch! Partnerlogos