Критерии на журито

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език
Тема за 2020 г.: Училище на бъдещето

 

Критерии за оценяване

  1. Съответствие с обявената тематика: Как трябва да изглежда училището на бъдещето в края на 21 век? Какво трябва да променим, така че при завършване на училище да си тръгнат отворени, зрели и любопитни ученици, които да изграьдат и оформят нашето бъдеще в Европа и света?Какво могат да направят учениците, учителите, министъра на образованието или родителите, за да може училището да продължава да се развива в съответствие с времето и да се изправи пред предизвикателствата на дигитализацията, приобщаването и образователната справедливост?
     
  2. Драматургия: Сценарий, адаптация, авторски текст, композиция 
  3. Езикови умения: плавност на речта, интонация и произношение, коректност, речеви дял 
  4. Сценично представяне: артистичност, пластика, дикция, общо художествено въздействие 
  5. Художествени решения и оформление: режисура, костюми, реквизити художествено осветление, музикално оформление, движение, хореография