Критерии на журито

Завесата се вдига за немски език!

Училищен театър на немски език
Тема за 2019 г.: Мисли и действай зелено

 

Критерии за оценяване

  1. Съответствие с обявената тематика: Проблемите на околната среда и отражението им върху живота ни: Как можем да се справим с общата отговорност към околната среда? Как изграждаме съзнанието за това да опазим нашия свят и трайно да го формираме? Какво може да направи всеки по отделно, групата, обществото за по-добра околна среда? Как може да се приложат трайно добрите идеи? Какво от това вълнува младия човек и какви конфликти възникват – в семейството, училището, сред приятелите? 
  2. Драматургия: Сценарий, адаптация, авторски текст, композиция 
  3. Езикови умения: плавност на речта, интонация и произношение, коректност, речеви дял 
  4. Сценично представяне: артистичност, пластика, дикция, общо художествено въздействие 
  5. Художествени решения и оформление: режисура, костюми, реквизити художествено осветление, музикално оформление, движение, хореография