Платен стаж

Платен стаж в културния отдел на Гьоте-институт България

Като стажант/ка ще надникнете в работния процес на Гьоте-институт и ще се включите в планирането и реализирането на културни програми. Вие ще сте част от ангажиран екип, който в сътрудничество с партньори конципира и реализира  културни програми и възможности за квалификация в културния сектор.
 

Гьоте-институт търси стажант/ки за следните проекти и тематични области на културната програма на института:

 • Архитектура и 100 години Баухаус (март-юни);
 • 30 години Гьоте-институт (април-юли);
 • Музикални и филмови програми (март-юли);
 • Академия за културен мениджмънт (юни-октомври);
 • Гейминг (август-ноември).

Други задължения:

 • Участие в разработването и подготовката на всички културно програми и проекти на института в областите изпълнителски и изящни изкуства, музика, филм, сътрудничество с фестивали;
 • Организация и съблюдаване на протичането на културни събития в сградата;
 • Обгрижване на международни гости;
 • Комуникация с партньори и участници в събития;
 • Обработка на данни и онлайн проучване;
 • Преводачески дейности (от и на немски, български и английски).

Практическа информация за стажа:

 • Обхват: целодневно (40 работни часа на седмица) или с ограничено работно време (20 работни часа на седмица, гъвкаво работно време);Продължителност: мин. 3 месеца (или минимум 240 работни часа);
 • Гьоте-институт предлага на стажантите възнаграждение в размер на 600 лв. на месец (бруто) за стаж на пълно работно време; при стаж на непълен работен ден възнаграждението се редуцира;
 • Стажантите получават напълно оборудвано работно място в института;
 • След успешно завършване на стажа стажантите получават свидетелство от института. Свидетелството може да послужи пред университет или съответно пред работодател.

 
Изисквания:

 • Започнато или вече завършено следване в хуманитарна, стопанска, юридическа или информационна специалност с планирано завършване със степен бакалавър, магистър, доктор;
 • В трети или по-висок семестър и възраст не повече от 30 години;
 • български като майчин език, много добри познания по немски или английски език. Владеенето на двата езика е предимство, но не е задължително;
 • Интерес и удоволствие от културата, културните събития и културния мениджмънт;
 • Добри познания на българската културна сцена са предимство;
 • Интерес към немската култура и културния обмен в Европа;
 • Социални и интеркултурни комтенеции;
 • Самоициативност и самостоятелност при работа.
 

Кандидатстване:

Кандидатстването става само онлайн с автобиография, снимка и кратко мотивационно писмо на немски или английски език защо се интересувате от стажа. Заглавие на писмото трябва да бъде „„Praktikum [ИМЕ, ФАМИЛИЯ]“. Кандидатурата трябва да съдържа следната информация (моля, както в текста на писмото, така и в мотивационното писмо):
 • Тематичен акцент (по желание; интересуващите се могат да се кандидатират и за общ стаж в културния отдел);
 • Период;
 • Обхват (на пълен и непълен работен ден).
Изпращайте своите апликации до 18.02.2019 г. на Стефка Цанева, отдел „Културна програма“ на stefka.tsaneva@goethe.de.