Хонорувани преподаватели

Гьоте-институт България търси ангажирани хонорувани преподаватели 
за своите езикови курсове на ниво от А1 до С2

Вашият профил:

 • завършено образование немски като чужд език, германистика или подобно в областта на езикознанието, дидактико-методическа квалификация
 • опит в преподаването на немски като чужд език на деца и младежи или на  възрастни
 • познания по немски език на ниво С1-С2
 • познаване на Общата европейска езикова рамка
 • познаване на методиките на преподаване, ориентирани към учене в действие
 • готовност за участие в програмата за повишаване на квалификацията „Grünes Diplom“
 • готовност за гъвкаво работно време

Ние предлагаме:
 • възможност да преподавате и да станете част от нашия екип в междукултурната среда на Гьоте-институт
 • достъп до актуални материали за обучаващи и ученици
 • приятна работна атмосфера
 • възможности за професионална квалификация и развитие
 • съответстващо възнаграждение

Моля, изпратете кандидатурата си, заедно с автобиография и съответните приложения по и-мейл на д-р Аксел Байер, ръководител на Езиковия отдел на Гьоте-институт България:  Axel.Beier@goethe.de