Културен мениджър в културния отдел

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия с клонове навсякъде по света. Ние насърчаваме изучаването на немски език в чужбина и подпомагаме международното културно сътрудничество. Освен това изграждаме всеобхватен образ на Германия чрез информация за културния, обществения и политическия живот в страната.
Нашата международна дейност изисква както толерантност към различните култури и интерес към Германия, немския език и култура, така и висока междукултурна компетентност.

Гьоте-институт България търси да назначи
от 01.01.2022 г.

 
КУЛТУРЕН МЕНИДЖЪР
В КУЛТУРНИЯ ОТДЕЛ НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ (100% заетост)

 
Като координатор сте част от ангажиран екип, който в кооперация с партньорите на Гьоте-институт създава и реализира културни събития и образователни програми в сферата на културата.
 
Вашите задачи включват:

 • Координация на културната програма; активно участие в изготвянето и осъществяването на културната програма във всички сфери;
 • Организация и обгрижване на гостите по време на събития в института, организация на пътувания и комуникация с артисти и куратори;
 • Поддържане на сътрудничеството с фестивали и други иституционални партньори;
 • Устен и писмен превод от немски на български и обратно; координация на преводачески услуги, свързани с културната програма;
 • Писане на съобщения за пресата и подпомагане на комуникацията на събитията;
 • Работа с програмите на Гьоте-институт (Projektplanungssystem и Content-Management), включително управление на разходите и изготвяне на отчети;
 
Изисквания:
 • Завършено висше образование в сферата културология, социални науки, филологически, журналистически или подобни области;
 • Много добро познаване на българската културна сцена;
 • Познаване на немската културна сцена и осведоменост относно развитията в културния и образователен сектор в Европа;
 • Мотивация, удоволствие от организирането на събития и работата в междукултурна среда;
 • Опит в ръководенето на проекти, в създаването и организацията на културни събития;
 • Социална и междукултурна компетентност;
 • Български като майчин език, много добър немски (=C1), добър английски (=B2);
 • Способност за работа при натоварване, гъвкавост, самоинициатива и самостоятелност;
 • Експертиза в областта на работа с европроекти
 
При въпроси, моля, обръщайте се към Ивона Зимон, ръководител Административна дейност, на имейл адрес ivona.simon@goethe.de или на номер 02 9390-119.
 
Моля, изпращайте Вашите кандидатури – автобиография на немски език и кратко мотивационно писмо – само по електронен път до 30 ноември 2021 на г-жа Зимон .