Сътрудник по проекти към културната програма

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТИ КЪМ КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ НА ХОНОРАР (отсега - декември 2021)

Търсим сътрудник, който да ни съдейства при планирането и изпълнението на културни проекти. Ще бъдете част от ангажиран екип, който съвемстно с партньорите на института планира и остществява културни проекти и образователни програми в сферата на културата.

ВАШИТЕ ЗАДАЧИ

 • Участие в планирането и подготовката на всички културни проекти на института в областта на изкуството, музиката, филма, сътрудничество с фестивали и др.;
 • Преводаческа дейност (от и на немски, български и английски език);
 • Организиране на и съдействие по време на събития в института;
 • Придружаване на международни гости;
 • Комуникация с партньори и участници в събития;
 • Онлайн рисърч и обработка на данни;
 • Изготвяне на съдържание за сайта;
 • Офис дейности.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Обхват: пълно (40 работни часа седмично) или непълно работно време (20 работни часа седмично при гъвкаво работно време);
 • Продължителност: шест месеца с възможност за удължаване;
 • Заплащане: 14 лв. бруто на час;
 • Ще получите работно място в института, оборудвано с компютър, интернет и телефонна връзка. В зависимост от пандемичната ситуация работата от вкъщи е желателна или дори наложителна.

ПРОФИЛ НА ИЗИСКВАНИЯТА

 • Опит в проектния мениджмънт;
 • Завършено висше образование;
 • Много добри познания по български и немски език (B2-C1); владеенето и на двата езика е задължително изискване;
 • Интерес към културата, културните събития и в сферата на културния мениджмънт;
 • Доброто познаване на българската културна сцена е предимство;
 • Интерес към немската култура и културния обмен в Европа;
 • Социална и междукултурна компетентност;
 • Самоинициатива и самостоятелност в работата.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Моля, подавайте документите си единствено онлайн - с мотивационно писмо и автобиография на немски език. Заглавието на имейла трябва да бъде: „Projektmitarbeiter в [ИМЕ, ФАМИЛИЯ]“.

Заявления на български език и прикачени файлове над 10 MB няма да бъдат разглеждани.
 
Моля изпращайте кандидатурите си по имейл до 30.06.2021 г. до Марина Лудеман на имейл: marina.ludemann@goethe.de

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.