Сътрудник за работа в библиотеката

Гьоте-институт България търси от 01.05.2022 сътрудник за работа в библиотеката (30 часа седмично)

Профил на задачите

 • Сътрудничество при разработването, планирането и изпълнението на библиотечни и литературни проекти
 •  Подпомагане на финансовото управление, договорите и отчитането
 • Организиране на събития (резервации на хотели и полети)
 • Сътрудничество в мрежата Traduki във връзка с насърчаването на превода
 • Наблюдение и оценка на литературната и издателската сцена и важните тенденции в библиотечния сектор в България
 • Отговаряне на запитвания за информация,както и информация и консултация в библиотеката
 • Обновяване на библиотечния фонд
 • Поддържане на системата за самообслужване и медиите в библиотеката
 • Самостоятелно систематизиране и каталогизиране на  книгите и носителите на информация в библиотечния софтуер Koha, поддръжка на  фонда и каталога, техническа обработка на медиите и подреждане на етажерките
 • Комуникация: популяризиране на проектите на библиотеката в социалните медии.
 • Оценка на използването на медиите и предлаганите услуги (годишна статистика, преброяване на посетителите и заявките за информация, статистика на Onleihe)

Вашият профил

 • Завършено висше образование в областта на библиотекознанието или еквивалентни знания и умения
 • Добри познания по германска литература и книгоиздаване и по-специално по библиотекознание; познания за тази област в България са предимство
 • Изявена медийна компетентност
 • Добри компютърни познания (MS-Office) и готовност за усвояване на компютърни програми като софтуера за проектно планиране на Гьоте-институт
 • Много добри познания по немски (минимум ниво B2) и по български език, английският език е предимство
 • Концептуално мислене и креативност
 • Висока степен на ангажираност, гъвкавост и устойчивост
 • Дружелюбност, комуникативност и изявена способност за екипна работа
 • Готовност за допълнителни обучения

Ние Ви предлагаме

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество. Предлагаме Ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Специално насоченото към Вас допълнително обучение ще Ви даде възможност непрекъснато да се развивате при нас в професионален и личен план. Условията на работа, включително заплащането, са съобразени с обичайните за България.
Очакваме Вашата кандидатура, независимо от Вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. При еднаква квалификация ще се обърне специално внимание на кандидатурите на хора с увреждания. Моля, изпратете Вашата изчерпателна кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки със
заглавие заглавие „Bibliothek“ до 30 април 2022 г. (ден на получаване) в PDF-формат на адрес: Ruslana.Stefanova@goethe.de

Моля, комплектувайте документите си във файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име.