Ангажиран сътрудник по проект (около 10 часа/седмица)

Гьоте-Институт България в София търси за регионалния проект STAYnet за периода от 10.06.2021 до 31.12.2021 на почасова база

Ангажиран сътрудник по  проект (около 10 часа/седмица)

STAYnet (Southeast European Training Initiatives for the Advancement of Youth Network) е инициатива за подпомагане на младите хора от Югоизточна Европа в намирането на перспективи за кариерно развитие в собствената страна. STAYnet има за цел да подпомогне младите хора във всички фази на прехода им от началното професионално обучение към работа. Чрез насърчаването на енергична и силна младеж, STAYnet допринася за солидни, самоподдържащи се и прогресивни местни общности. Целта на инициативата е да изгради и поддържа всеобхватна мрежа от участници от гражданското общество, образованието и бизнеса, които се ангажират с тази основна цел. Чрез съвместните усилия на всички участващи младите хора в Югоизточна Европа са не само се подготвят по-добре за настоящите нужди на местните пазари на труда, но и за бъдещите предизвикателства. Програмите на STAYnet се противопоставят на изтичането на мозъци и избягване на възможни разочарования, които могат да се получат от идеализирани представи и нереалистична очаквания към живота в западните страни.

Вашата задачи:
 • Координация на проекта в България след консултация с ръководството на Езиковата отдел и регионалния екип на Гьоте-институт Скопие
 • Проучване и подготовка на местни сътрудничества в България в областта на професионалното обучение
 • Сътрудничество с училища и планиране на местни събития за ученици в областта на кариерното планиране и обучение
 • Създаване на местна партньорска мрежа в България и работа с регионалните партньори
 • Документация и връзки с обществеността като част от проекта, кампания в социалните медии
 
Профил на изискванията:
 • Университетско образование в сферата на социалните, педагогическите или филологическите науки и професионален опит
 • Опит в работата с правителствени и неправителствени организации
 • Опит в планирането и провеждането на събития
 • Интерес към проблемите на социалните науки, особено в областта на професионалното обучение
 • Опит в областта на връзките с обществеността по образователни проекти;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Структуриран и организиран начин на работа;
 • Способност за работа в екип и самоуверено поведение;
 • Готовност за сътрудничество;
 • Български като майчин език;
 • Много добри познания по английски език (C1)
 • Знанието на немски е предимство.
Ние Ви предлагаме:

Със своите 157 института в близо 100 държави Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия, активен по цял свят. Ние популяризираме изучаването на немски език по света и насърчаваме международното културно сътрудничество. Служителите ни допринасят за свързване на хората по света в една жизнена културно-образователна мрежа. Чрез нашите проекти насърчаваме междукултурния диалог и укрепваме разширяването на структурите на гражданското общество.
 
Предлагаме Ви разнообразна и насърчаваща идеите работа в институция с международен успех. При нас ще работите в приятелска работна среда, характеризираща се с откритост, многообразие и любознателност. Предлагаме Ви гъвкавост на работното време и работното място.
 
Очакваме Вашата кандидатура, независимо от вашата националност, културен, етнически или социален произход, сексуална ориентация, пол, възраст или увреждане. При еднакви условия и квалификация кандидатури на хора с ромски произход ще се разглеждат с предимство.

Моля, изпратете Вашата кандидатура с автобиография, сертификати и евентуални препоръки с обозначение "STAYnet" до 31 май 2021 г. (входяща поща) във формат PDF на Sabine Brachmann-Bosse

Моля, обобщете документите си в един файл и го озаглавете с Вашето собствено и фамилно име. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.