Mедии и ПР

Сътрудник ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (обхват 50%)

За разширяване на нашия екип търсим да назначим

Сътрудник ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (обхват 50%)


Вашите задължения:

 • Координиране на публичната комуникация на института, печатни публикации и онлайн
 • Грижа за каналите в социалните медии в сътрудничество с колегите от програмния отдел: публикуване на материали в Instagram, YouTube, Facebook  и.т.н. в съответсвие с изисканията на Corporate Design и в координация с отговорника за социални медии в Гьоте-институт
 • Подготовка и разпращане на месечната програма в дигитален формат (нюзлетър)
 • Концептуално и редакционно планиране и оформление на Журнала на уеб страницата на института (изработване на материали след съгласуване с отделите, подаване на поръчки към автори)
 • Оформление на уеб продукти на страницата www.goethe.de/sofia в координация с ръководителите на отдели и уеб отговорника (журналистическа подготовка на нови или адаптирани материали, въвеждането им в контент мениджмънт системата при спазване на стандартите за качество)
 • Продукция на рекламни материали и печатни публикации на института
 • Изграждане и поддържане на контакти с български и немски медии, писане и разпращане на съобщения за медиите, изработване на преглед на печата за големи проекти на института
 • Участие в изграждането на стратегия за публичната комуникация и връзки с обществеността на института;
 • Съгласуване с централата на Гьоте-институт в Мюнхен по въпроси за връзките обществеността, изготвяне на доклади;
 • Комуникация на проекти на всички три оперативни отдела на института (Немски език, Културна програма, Информация и библиотека);
 • Съдействие при събития на културния отдел и при големите проекти на института.
 

Трябва да отговаряте на следните условия:

 • Завършено висше образование в областите журналистика, хуманитарни и комуникационни науки, алтернативно икономически науки, международни отношения и подобни;
 • Български като майчин език и много добри познания на немски (C1) и английски език (C1);
 • Опит в писането и редактирането на текстове, опит със социални мрежи, както и изявени комуникационни умения;
 • Опит във връзки с обществеността за културни проекти;
 • Препоръчителни добри познания на местната културна сцена в София и България, както и на тази в Германия;
 • Мотивация, способност за работа при натоварване, креативност и удоволствие от работата в интеркултурен екип;
 • Готовност за служебни пътувания/обучения в Германия.


Какво предлагаме:

 • Разнообразна и взискателна работа в международна и динамична среда и в интеркултурен екип;
 • Гъвкаво работно време;
 • Напълно оборудвано работно място в Гьоте-институт;
 • Обучения (местни, онлайн, регионални и в Германия);
 • Възможност за участие в развиването на концепции, реализиране на собствени идеи и иницииране на проекти и кампании;
Условията за труд и заплащането се ориентират по правилата и схемите в България.

Моля, изпращайте Вашите кандидатури – автобиография и мотивационно писмо – по електронен път на Ивона Зимон, ръководител административна дейност, ivona.simon@goethe.de, до 15.1.2020 г.