SAP-FICO Inhouse консултант

ТЪРСИТЕ ЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО?

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят. Ние насърчаваме изучаването на немски език в чужбина и подпомагаме международното културно сътрудничество.

Гьоте-институт търси за по-нататъшното развитие на своя SAP-Nearshoring екип в София:
SAP Inhouse консултант (старши или младши) в областта финанси и контролинг

Изискват се следните модулни знания: FI, CO (познания по SLCM както и други са предимство; обучение по SLCM е предвидено)

Ние предлагаме:

 • работа в София в сътрудничество с международен екип на Гьоте институт
 • ежедневно дистанционно сътрудничество с екипа в централата на Гьоте-институт в Мюнхен (респ. евентуални командировки в Мюнхен);
 • трудов договор по българското законодателство и опция за плаващо работно време;
 • 26 дни платен годишен отпуск;
 • твърда заплата, финансирана с проектни средства на Гьоте-институт Мюнхен
 • модерно IT-оборудване с актуална SAP и Microsoft технология
 • опция за квалификация в областта на SLCM и OSKA (Offenes System für Kurs-Administration), както и други SAP модули и IT-приложения
 • повишаване на нивото на владеене на немски език

Вашите задачи ще се състоят в:

 • SAP консултиране и техническа поддръжка в областта финанси и контролинг за нашите потребители на OSKA SAP, екипа по проекта и централата в Мюнхен;
 • персонализиране и развитие на модулите: FI, CO, SLCM и техните интерфейси;
 • IT-поддръжка на нашето SAP-решение "OSKA" (администриране на езикови курсове и изпити по целия свят);
 • координация на дейностите по поддръжка с ключовите потребители и външни фирми;
 • подпомагане на процесите при стартиране на нови приложения в представителствата на Гьоте-институт;
 • осъществяване на 1-во и 2-ро ниво на поддръжка и управление на процесите по промяна на системите;
 • съдействие при обучения и подготовка на документация;

Вашият профил:

 • Много добро владеене на немски език в специалността;
 • завършено висше образование (за предпочитане икономически компютърни науки) или еквивалентни познания
 • опит в международни IT SAP проекти с внедряване и персонализиране в областите FI, CO или SLCM
 • аналитично и систематично мислене с добро разбиране на системните процеси;
 • отговорност и самоорганизираност с възможност за максимално натоварване
 • възможност за международни служебни пътувания

Забележка:

Гьоте институт разширява екипа си за IT/SAP Support в София; в рамките на този проект срокът е две години - с опция за последващо удължаване.

За подробности на разположение е г-н Бернхард Майр, SAP екип на Гьоте-институт Мюнхен, централа, на адрес: GIA-IT-JOBS@goethe.de или телефон +49-89-15921-151
 
Моля, изпратете кандидатурата си  (засега само автобиография) по електронна поща с тема (заглавие) "Reverenz FI/CO-Z71059C-SAP -Support-Sofia" на GIA-IT-JOBS@goethe.de