SAP-Support консултант

ТЪРСИТЕ ЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО?

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят. Ние насърчаваме изучаването на немски език в чужбина и подпомагаме международното културно сътрудничество.

Гьоте-институт търси за по-нататъшното развитие на своя OSKA екип
SAP-Support консултант
Месторабота: София


OSKA (Онлайн администриране на езикови курсове и изпити) е нашето централно-базироно SAP SLcM приложение за управление и отчитане на дейността на института в областтите на курсовете и изпитите в цял свят.

За нашите потребители в Гьоте-институт етаблираме междурегионални центрове за консултиране и техническа поддръжкa. Към съществуващия вече център в София се етаблират още два нови центъра – в Мексико и в Ню Делхи. Дейността на екипите в междурегионалните центрове е тясно свързана с централния OSKA екип (в Мюнхен).

Вашите задачи ще се състоят в:

 • SAP консултиране и техническа поддръжка в областта финанси и контролинг за нашите потребители на OSKA (SAP);
 • осъществяване на 1-во и 2-ро ниво на поддръжка и управление на процесите по промяна на системите;
 • подпомагане на процесите при стартиране на нови приложения в представителствата на Гьоте-институт;
 • персонализиране и развитие на SAP модулите и техните интерфейси;
 • координация на дейностите по поддръжка с ключовите потребители и външни фирми;
 • съдействие при обучения и подготовка на документация;

Вашият профил:

 • следване/завършено висше образование (за предпочитане икономически компютърни науки) или еквивалентни познания;
 • добри познания в най-малко един SAP модул (SD, MM, FI, CO или SLCM);
 • опит в персонализирането на SAP модулие е предимство;
 • аналитично и систематично мислене с добро разбиране на системните процеси;
 • отлична самоорганизираност, както и екипна отговорност и удовлетворение от екипна работа;
 • много добро владеене на немски език в специалността;
 • евент. възможност за международни служебни пътувания;

Ние предлагаме:

 • постоянен трудов договор (по българското законодателство) в интересна и динамична среда;
 • работа в сътрудничество с международния екип на Гьоте институт;
 • модерно IT- и офис оборудване;
 • опция за квалификация и преквалификация в т.ч. SAP Learning Hub;
 • 26 дни платен годишен отпуск; 

Моля, изпратете кандидатурата си по електронна поща до: г-жа д-р Диан Тан (Frau Dr. Dian Tan), E-Mail: GIA-IT-JOBS@goethe.de

Ще приветстваме кандидатурата ви!