SAP Консултант в екипа на OSKA Support

Гьоте-институт с местоназначение София или Ню Делхи или Мексико Сити
Обхват на заетостта 100%
Възнаграждение в съответствие с местната схема за възнаграждение на Гьоте-институт

Гьоте-институт е културният институт на Германия, чиято цел е да насърчава познаването на немския език в чужбина, да насърчава международното културно сътрудничество и да предава цялостен образ на Германия, като предостави информация за културния, социалния и политическия живот.

Търсим служител като консултант по поддръжка на SAP от 01.04.2022 г. или по-късно.

OSKA (Организационна стандартизирана система за администриране на курсове и изпити) е нашето SAP-базирано решение за управление на процеса по администриране и отчитане на езиковите курсове и изпитите на Гьоте-институт в цял свят, чиято поддръжка от 2021 г. се осъществява от интердисциплинарен екип, включващ три центъра, разположени и покриващи различните часови зони по целия свят. Тези support-центрове са надрегионалната точка за контакт за нашите потребители за технически и професионални въпроси.
Ние търсим местен служител с местоназначение София или Ню Делхи или Мексико Сити

ВАШИТЕ ЗАДАЧИ:
•SAP консултиране и поддръжка на нашите потребители като член на глобалния екип на OSKA
•Техническа поддръжка на 1во и 2ро ниво в т.ч. обработване на инциденти,
технически настройки вкл. анализ на грешки, тест и транспортиране
•Съдействие при внедряване и стартирне в експлоатация на нови приложения на Гьоте-институтите в чужбина
•Персонализиране на техническите настройки (customizing) и развитие на модулите на SAP и техните интерфейси;
•Координиране на работата по поддръжка с ключовите потребители и външни доставчици на услуги;
•Съдействие при процесите на обучение и при изготвяне на техническа документация;

ВАШИЯТ ПРОФИЛ:
•Завършено висше образование - търговски или технически профил - или еквивалентни познания;
•Добро познаване на поне един модул на SAP (SD, FI, CO, SLCM);
•Първоначален опит в персонализирането на SAP модулите е предимство;
•Аналитично мислене и систематичен подход, добро разбиране на процесите;
•Силна ориентация към потребителите и удоволетворение от работата в екип;
•Много добри технически познания по немски език;
•Способност за работа под напрежение, висока степен на гъвкавост, както и добра социална и интелектуална компетентност;
•Готовност за служебни пътувания в чужбина;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
•Тясно сътрудничество в международен екип;
•Модерно IT оборудване на работното място;
•Допълнително обучение и квалификация, в.т.ч. чрез SAP Learning Hub;

Забележки:
•Очакваме кандидатури от всички заинтересовани, независимо от техния културен и социален произход, възраст, религия, пол, светоглед, физически уврежданея или сексуална идентичност.
•Гьоте-институт се стреми към балансирано съотношение между половете на всички йерархични нива и степени на заплащане.
•Позицията може да бъде заета както на пълно така и на непълно работно време.

Процедурата за кандидатстване:
•Моля, изпратете кандидатурата си с автобиография, препоръки и мотивационно писмо (на немски език)
до 21.03.2022 г. по електронна поща с тема "Application SAP Support Consultant" на адрес GIA-ITJOBS@goethe.de.