Изложба Преустановяване на обекта

(Концептуална скулптура)

Интервю с художника Петър Цанев и с директора на Гьоте–институт в София Енцио Ветцел


„Ситуация София“ 2015

 
В рамките на 2015 г. Гьоте-институт си поставя интересна и същевременно нелека културна задача – да представи част от „ситуацията“ на съвременното изкуство в София. Трудна мисия, защото в залите на института в рамките на една година могат да бъдат показани не повече от десетина човека, нещо, което означава, че това може да бъде едва подстъп към изясняването на художествената сцена в българската столица. Но ако подобно представяне на различни автори продължи достатъчно дълго, то със сигурност вследствие на работата на кураторите и представяните автори ще може да се говори за оформяне на четливи тенденции.
Проектът на Гьоте-институт е важен и поради факта, че софийската арт сцена е особено невралгично културно образувание, което се отличава с нехомогенност и противоречивост на критическите и кураторските концепции. В такива ситуации е необходимо да се работи със спокойствие и професионализъм, независимо от разнопосочните влияния и внушения.
 
През 2015 г. ще бъдат последователно показани изложбите на Петер Цанев, Камен Старчев, Венелин Шурелов, Людмил Лазаров, Иван Кюранов, Алла Георгиева, Нели Митева и Александър Вълчев. Тези автори работят в различни зони,  развиват различни стратегии и използват различни изразни средства. Публиката ще се срещне с изкуството на инсталацията, обекта, фотографията и видеоарта, както и с вероятното пресичане на техните полета.  В някои от изложбите е предвидено и студенстко участие, тъй като Иван Кюранов и Венелин Шурелов ще представят работата на своите ателиета в Националната художествена академия, съответно по концептуална фотография и дигитални изкуства, а Нели Митева ще разработи концепция заедно с част от младите дизайнери от групата на ИВАН АСЕН 22.
 
С това Гьоте-институт поставя началото на серия от изложби, които биха могли да внесат повече яснота в реално съществуващото артистично многообразие в нашата столица и в хода на дискусиите с художниците за техните теми и техники – така поне се надяваме – да се намерят и последователи на инициативата.
 
 
Доц. Свилен Стефанов
Зам. ректор на Националната художествена академия, София

 
 
Кураторски екип на поредицата:
 
Свилен Стефанов, зам. ректор, НХА София
Надежда Джакова, главен уредник, Национален музеен комплекс – София
Енцио Ветцел, директор на Гьоте-институт
Ваня Кубадинска, културен отдел, Гьоте-институт

 
 

Изложба на Петер Цанев в Гьоте-институт
Откриване на  12.02.2015, 18:00 ч.


Прoектът „Преустановяване на обекта“ изследва възможностите, които биха поставили под съмнение единството и абсолютнтата визуалност на обекта.
Това е обект, достигнал до състояние, при което не може да бъде продължен нито като образ, нито като предмет.
Преустановеният обект съществува около парадоксалното присъствие на една
доминатна гледна точка, като при това не е нито необикновен обект с особен произход, нито отчужден обект, освободен от обичайните си функции. Това е физически абсолютно завършен обект, който изведнъж започва нов живот и се превръща в обект с друга визуалност.
 
Петер Цанев, роден през 1967 в Габрово
Завършил  графика  в Националната художествена академия
Д-р по История на изкуството и д-р по Психология на изкуството
Проф. по Психология на изкуството и ръководител на катедра  „Психология на изкуството и художествено обучение“ в НХА

Петър Цанев

Петър Цанев в подготовка на изложбата

Peter Tsanev beim Aufbau der Ausstellung

Peter Tsanev beim Aufbau der Ausstellung

Peter Tsanev beim Aufbau der Ausstellung

Peter Tsanev beim Aufbau der AusstellungPeter Tsanev beim Aufbau der AusstellungPeter Tsanev beim Aufbau der Ausstellung 

Назад