Отворена покана Пътища към иновация в културата - Отворена покана за доклади

АКМ София-Букурещ-Солун CMA / Гьоте-институт

Пт, 28.07.2017 -
Нд, 10.09.2017

Академия за културен мениджмънт

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА
Културни политики на европейско и местно ниво и бъдещи сценарии за културния мениджмънт

                         
Отворена покана за доклади
в рамките на
Академия за културен мениджмънт 2017 – София, Букурещ и Солун

 

>>> КРАЙНИЯТ СРОК Е УДЪЛЖЕН ДО 10.09.2017 <<<


Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, Столична община и Асоциация за развитие на София имат удоволствието да обявят отворена покана за доклади в рамките на техния общ проект – Академия за културен мениджмънт, която е организирана в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и сертифицирана от университета (в частност програмата в София) и от Солунския университет „Аристотел“ (в частност програмата в Солун).
 
Теоретици и практици от България, Гърция и Румъния могат да изпращат доклади, в които да предлагат иновативни подходи и нови перспективи върху културния мениджмънт и културни политики на европейско, национално и местно ниво.
 
Редакционната комисия, състояща се от експерти в сферата на културния мениджмънт от България, Гърция, Румъния и Германия, ще избере доклади, които да бъдат представени и обсъдени на международната конференция със същото име и отново част от АКМ 2017 на 29 септември 2017 г. Докладите ще бъдат публикувани и в печатна и дигитална публикация.
 

1. Изисквания

1.1. Съдържание

Какви иновации в културата са необходими предвид настоящата ситуация и културните политики в България, Румъния и Гърция? Как културния мениджмънт може да допринесе за такава иновация? Какво е бъдещето на културния мениджмънт? Какви са възможните нови подходи и средства? Как политики на европейско, национално и местно ниво могат да отговарят повече на нуждите на културата? Каква е ролята на културния мениджър в сферата на културните политики?
 
Теоретици и практици от сферата на културния мениджмънт са поканени да предложат възможни отговори и решения, но също така да повдигнат и други важни въпроси спрямо културния контекст в България, Гърция, Румъния и Европа като цяло.
 
Чрез отворената покана организаторите търсят различни позиции и гледни точки върху културните политики на европейско, национално и местно ниво, както и коментари, критики, рефлексии и препоръки, основаващи се на примери от практиката и опита на кандидатите. Организаторите целят да картографират възможни решения и предложения за промени и иновации чрез нови подходи и насърчаване на диалога между политиките и практиката в сферата на културния мениджмънт. Аргументация чрез примери от практиката ще бъдат високо оценени.
 
Освен това докладите могат да бъдат разработени в контекста на Европейската програма за култура.


1.2. Формат

Докладите могат да бъдат на английски, български, гръцки или румънски, но приоритетно на английски.
 
Докладите трябва да съдържат:
- Заглавие и подзаглавие на доклада
- Името на автора и информация за него/нея (позиция, месторабота, академична титла)
- Ключови думи
- Графики, таблици и изображения (ако са необходими)

Резюме: 
- На английски
- До 1500 знака
 
Пълна версия на доклада:
- 6 до 10 страници А4, в това число графики, таблици и изображения и библиография
- Times New Roman, 12 pt.
- 2 cm поле от всички страни
 

2. Кандидатстване и крайни срокове
 
Първи етап:
Кандидатите изпращат резюме на доклада и кратка биография до 10 септември 2017 (удължен срок) в дигитален формат (.doc, .docx) на cma.sofia@goethe.de
Избраните кандидати ще бъдат информирани до 17 септември 2017 (удължен срок).
 
Втори етап:
Резюметата на кандидатите ще бъдат представени и дискутирани в работни групи по време на международната конференция на АКМ 2017 на 29 септември.
 
Трети етап:

Избраните кандидати трябва да изпратят финална версия на доклада си до 31 октомври в дигитален формат (.doc, .docx) на cma.sofia@goethe.de
 
До пролетта на 2018 публикацията с всички избрани доклади и други специално възложени статии и впечатления от АКМ 2017 ще бъде публикувана в печатен и дигитален формат.


3. Редакционна колегия
 
Редакционната колегия избира докладите, които ще бъдат включени в публикацията, въз основа на изпратените резюмета.
 
Членове на редакционната колегия (подлежи на допълване):
- Аргиро Барата (АКМ Солун)
- Мики Бранисте (АКМ Букурещ)
- Стефка Цанева (АКМ София, Гьоте-институт България)
- Енцио Ветцел (директор на Гьоте-институт България)
- Петя Колева (Интеркултура Консулт)
- Владия Михайлова (куратор, Галерия Васка Емануилова, клон на СГХГ)
- Малина Едрева (Председател на Комисията за култура към Столична община)
- Светлана Ломева (директор на Асоциация за развитие на София)
- Д-р Нели Стоева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
- Д-р Георги Вълчев (зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
 
 
4. Кой може да кандидатства?
- Участници във всички издания на АКМ 2014, 2015-2016, 2016 и 2017
- Теоретици и практици в сферата на културния мениджмънт и културните политики от България, Гърция и Румъния
 
 
5. Защо да кандидатствате?
 
Избраните кандидати ще имат:

- Възможност да публикуват доклад в професионална публикация за културен мениджмънт, която ще бъде разпространена дигитално и аналогово в България, Гърция, Румъния, Германия и други европейски страни по комуникационните канали на всички организатори и партньори на АКМ: Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, както и други Гьоте-институти в Европа, Столична община и Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Солунски университет „Аристотел“, мрежата на чуждестранните културни институти EUNIC.
- Възможност за обмен и менторство от членовете на редакционната колегия.
- Възможност за професионален обмен и дискутиране и по този начин обогатяване на докладите по време на международната конференция.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) стават членове на мрежата на АКМ.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) получават 50% намаление от таксата за участие в бъдещи издания на АКМ.
 
 
6. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)
 
АКМ започна като проект на Асоциация за развитие на София в сътрудничество със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Основната цел на проекта е изграждането на капацитет и повишаването на компетенциите на културните оператори в София и региона във връзка с предизвикателствата на големи културни инициативи като Европейска столица на културата.
През 2015 г. Гьоте-институт и партньорите му в България от Институт Сервантес, Чешки културен център, Френски институт и Австрийското посолство се включиха в проекта и така обхватът на АКМ беше разширен – в нея участваха културни мениджъри от цяла България и лектори от Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Австрия, Испания и Франция. АКМ досега е включвала лекции, работилници и семинари, както и съпътстващи публични събития и дискусии, мрежови срещи и учебния пътувания в чужбина.

Партньори на АКМ са чуждестранните културни институти от мрежата EUNIC в България, което дава силно международно измерение на програмата.

След две успешни издания на АКМ, реализирани от Гьоте-институт България в сътрудничество със Столична община и Асоциация за развитие на София, както и въз основа на постигнатите резултати и ефекта върху местната културна сцена, Гьоте-институтите в Букурещ и Солун също се включиха и решиха да приложат модела в своите градове. През 2017 Академията за културен мениджмънт има три клона – в София, Букурещ и Солун. Във всеки от трите града беше сформирана група с местни участници, които вече взеха участие в интензивен едноседмичен курс през юни-юли. В края на септември освен международната конференция за културен мениджмънт в София ще се проведе и мрежова среща за участниците в АКМ 2017, с която се цели обмен и насърчаване на сътрудничеството и разработване на съвместни проекти, които ще бъдат финансово подкрепени от фонда за проекти на Академията за културен мениджмънт.
 

 

Назад