изложба Полифония

Полифония Франс Оостерхоф

Пт, 06.10.2017 -
Пт, 03.11.2017

Изложба с творби с лингвистичен характер

7 октомври – 3 ноември 2017 г.
Откриване: 6 октомври, 18:30
Полифония: Лекция на Тине Мелцер: 7 октомври, 16:30
 
Гьоте-институт България
ул. „Будапеща“ 1, София

куратор: Франс Остерхоф

художници:
Ута Айзенрайх (Германия/Холандия)
Каспър Андереасен (Дания/Белгия)
Рада Букова (България/Франция)
Йоханес Шварц (Германия/Холандия)
Стела Василева (България)
Войн де Войн (България)
Зуска Макерт (Германия)
Тине Мелцер (Германия/Холандия)
Светлана Мирчева (България)
Боряна Петкова (България/Франция)
Райчо Станев (България)

 
„Полифония“ е изложба с творби с лингвистичен характер.
 
Българо- и немскоговорящи художници създадоха специално за изложбата нови творби, които да следват концепцията на куратора Франс Оостерхоф: „Работите трябва не просто да радват окото, но и да гъделичкат ума, да ти говорят, да имат послание“.
 
Ето защо това ще бъде изложба, която ще можете и да се „прочете“. Посетителят може да мине покрай стените, както се разгръщат страниците на книга.
Използваните медии са различни и включват фотографски отпечатъци, филм, рисунка, плакат, обект, знаци, букви, инсталация и арт книга.

Някои творби се състоят от букви, думи или изречения, други пък има сериен характер, който функционира като семиотична последователност. Някои работи за чисто визуални с ясно изразен лингвистичен аспект или разказват история.

Творбите на различните автори са разпръснати в пространството и самите те са в постоянен контакт. Нямат свое собствено пространство, а са навсякъде. Погледът на посетителя се плъзга отново и отново от едната творба към другата. 
Затова художниците не просто се обръщат към наблюдателя, но и един към друг без значение какъв е езикът. По този начин те създават своеобразен хор.
 

Идеята за изложбата възниква по време на лятната академия Know How Show How 2015, в която Франс Оостерхоф е лектор. Тогава той се запознава с директора на Гьоте-институт Енцио Ветцел, който приветства идеята. Две години по-късно резултатът е вече тук.
 

Назад