Лекция Пренебрегнатото тяло

Изразяване чрез движение © Getty Images

Нд, 21.07.2019

19:00 часа - 20:00 часа

Гьоте-институт София

Публична лекция на проф. Амара Екерт

Макар по отношение на нашето тяло да се различаваме от всички други форми на живот и нашата уникалност да се дължи именно на този факт, различните науки, като например философията, психологията, историята и дори религията, отчаяно се опитват да забравят тялото, да го пратят в сферата на несетивното и (съответно) пренебрежимото. Тази изолираност след това се маргинализира единствено до соматичното в рамките на медицината и се изключва субективността на тялото, неговия опит, виталност и активност в света и по отношение на другите. С други думи неговата психомоторика.

Схващането, че тялото и психиката са неделими и взаимно зависими, е заложено в основата на методическата психомоторика. Тялото винаги е „тяло-във-взаимотношение“; живо доказателство, без което не бихме могли да съществуваме; най-интимното, около което се оформя психиката.

Какво означава изразителността на човешкото тяло и как децата да бъдат стимулирани да използват тялото си чрез движение, игри и действие – това ще бъде основният фокус в лекцията на професор Екерт в Гьоте-институт. Тя е продължение на нейната лекция „Движението, тялото, детето“, изнесена през 2018 г. в Софийския университет.
 
От гледна точка на детето тя ще анализира какво означава „живот в нашето тяло“ и как специалистите по психомоторика да работят с тази „кутия с кубчета“ и с помощта на децата да изградят най-добрата версия на своята личност.
 
Проф. Амара Екерт е терапевт по психомоторика и телесна психотерапия, със специализация в пренаталната и перинаталната психология и травмите. От 40 години тя работи в тази област, в момента преподава във Висшето училище в Дармщат, Германия. В България проф. Екерт е научен ръководител на първия систематичен тренинг за психомоторни терапевти. Програмата започва през 2019 г. и ще продължи до 2021 г.

Психомоториката е теорията и практиката на един насочен навътре интерес. Методът започва от тялото и има за цел да стимулира развитието на детето чрез движение и изразителност на тялото. Психомоториката описва човешките прояви в техните индивидуални, диалогични и творчески аспекти както и разнообразните възможности да се живее смислено в този свят.
 

Назад