Онлайн-дискусия Бояна Кунст и Боян Манчев

Изкуство и политика Бояна Кунст и Боян Манчев © Мария Наблатанова

Сб, 21.11.2020

Онлайн

Изкуство и политика

Изкуство и политика: Бояна Кунст и Боян Манчев 
Две лекции и разговор между Бояна Кунст и Боян Манчев

в рамките на дискурсивната програма "Изкуство и политика" към изложба "Изкуство и политика - Конфронтации и съжителства" в галерия "Структура" 

събота, 21 ноември
14:00-15:30 ч. 
онлайн стрийминг тук: https://www.youtube.com/user/goetheinstitutsofia 
език: английски

Програма
- Изкуство, политика и грижа - лекция на Бояна Кунст 
- Меланхолия и обсесия. Революцията и нейният двойник - лекция на Боян Манчев
- Разговор между Бояна Кунст и Боян Манчев


ИЗКУСТВО, ПОЛИТИКА И ГРИЖА
Бояна Кунст 


Ще се занимая с понятието за грижа с помощта на феминистки дискусии за значението на репродукцията и някои феминистки работи, които още преди няколко десетилетия изследват проблематичните последствия на капитализацията на различни сфери на живота. Ще се опитам също така да покажа как феминистият подход променя начините, по които изкуството се отнася към грижата и проблематизира склонноста ѝ да поправя и да прави всеобщо добро. Кризата на грижата ни предлага ново разбиране за това как е възможно да бъдем заедно, да намерим общото помежду ни и чрез което ще бъдем засегнати по различен и необратим начин. 


МЕЛАНХОЛИЯ И ОБСЕСИЯ. РЕВОЛЮЦИЯТА И НЕЙНИЯТ ДВОЙНИК
Боян Манчев


След провала на Революцията орди отмъстителни обезверени духове бродят из улиците. Но те нахлуват и в галерии и театрални зали: откриват наново убежището на „буржоазните културни институции”. Това е меланхоличният импулс на революционното изкуство. Какво да кажем тогава за обсебените, за тези, които, обладани от трескави фантазии, отказват да се предадат и продължават да бродят под знака на пламтящата звезда?

Алегорията ми предполага начална типология на практиките на радикалните изкуства след провала на радикалните политически проекти. Ще се съсредоточа върху един поразителен пример за меланхолична редукция, която ще противопоставя на радикални артистични практики, устояващи през последните десетилетия. Тази кратка лекция няма за цел да даде отговор на радикалния въпрос: Възможно ли е все още радикално изкуство? Вместо това тя ще обсъди условията на неговата възможност, настоящите трансформации на неговата политика на употреба, както и на производството на добавената му стойност. Тя ще въобразява новата ефективност на афективните форми на изкуството.

--------

За лекторите

Бояна Кунст е философка, драматуржка и теоретичка на пърформанса. Работи като професорка в Института за приложно театрознание в Университет Юстут Либиг в Гисен, Германия, където ръководи международната магистърска програма „Хореография и пърформанс“. Работила е в университетите в Любляна и Антверпен (до 2009), по-късно е гост-професорка в Хамбургския университет (2009-2012). Изнася лекции и организира семинари, уъркшопи и лаборатории в различни академични институции, театри, артисти организации в цяла Европа, работи с независими артистични инициативи, артисти, колективи и колективи. Нейните изследователски интереси са в сферите на пърформанс и изкуство, теория на изкуството и философия на съвременното изкуство. Последната й книга е „Artist at Work, Proximity of Art and Capitalism“, издадена от Zero Books, Winchester, London през 2015. 

Боян Манчев (София, 1970) е философ и културен теоретик. Манчев работи в полето на онтологията, философията на изкуството и политическата философия, разработвайки проекта за динамична или модална онтология. Дългогодишен преподавател в НБУ (София), Берлинския университет за изкуства и Университета Холинс, Манчев е Директор на програма и бивш вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010).

Манчев е автор на петнайсет книги на български, френски, английски и италиански език, между които Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална онтология (София, декември 2020), Новият Атанор. Елементи на философската фантастика (Философска фантастика, т. 1, София, 2019), Тъмна поема / Dark Poem (2019), Метеор. Избрани Театрални Текстове (съвместно с Ани Васева, София, 2018), Облаци. Философия на свободното тяло (София, 2017; английско издание 2019), Логика на политическото (София, 2012), L’altération du monde (Paris, 2009), La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007), Невъобразимото (София, 2003), както и на близо триста студии и статии на множество езици. Манчев се включва като автор, теоретик, драматург, изпълнител или куратор в ред проекти в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и съвременния танц. Въпросът за нов израз на философски, естетически и политически опит, е централен в изследователската, преподавателската и драматургичната му работа, осъществявана през последните десетилетия основно в Париж, София, Берлин, Виена, Франкфурт и Токио. https://boyanmanchev.net/

Назад