"Свобода въпреки всичко" от Боян Манчев

книга Боян Манчев © Метеор

Ср, 02.06.2021

18:00 часа

Библиотека, Гьоте-институт

Гостуващо събитие / представяне на книга

Боян Манчев
СВОБОДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО
Том I: Свръхкритика и модална онтология
Издание на „Метеор“, София, 2021
Художествено оформление: Боян Манчев, Биниа Верли и strx
Формат 16/60/90, с меки корици и обложка, 534 страници

Представяне с участието на:
Миглена Николчина, Димитър Вацов, Огнян Касабов, Дарин Тенев, Божана Филипова, Богдана Паскалева и Боян Манчев
Водеща: Ани Васева
         

Резултат на няколкогодишен труд, първият том на “Свобода въпреки всичко” от Боян Манчев, завършен през последните дни на 2020 г., достигна до първите си читатели в началото на пролетта.

Замислена като фундаментално философско изследване върху проблема за свободата още преди години, “Свобода въпреки всичко” едва ли би могла да звучи по-актуално днес. Десетата книга на Манчев на родния му език се появява във време, в което съзнанието, че свободата е не само основен въпрос, но и условие на съществуването, става абсолютна необходимост.Какво е свободата? Дали свободата е условие на самото съществуване, или тя е, напротив, единствено негов утопичен хоризонт? Ако свободата е условие на съществуването, то можем ли изобщо да я познаем, и как?
 
Какво е свободата във философски смисъл? Необходимо ли е една философия на съществуването или една онтология да започне с идеята за свобода? Възможна ли е друга онтология освен тази, чиято действена сила е свободата?
 
На основата на един свръхкритически прочит на Кантовата „Критика на чистия разум“, съсредоточен върху парадокса на свободата у Имануел Кант, Боян Манчев си поставя за цел да отстоява идеята за свобода като онтологическо условие на съществуването и същевременно като необходима модалност на философското действие.
 
Първият том на Свобода въпреки всичко, „Свръхкритика и модална онтология“, разглежда хипотетичните модални основания на трансценденталната философия, като си поставя за цел да ги мобилизира свръхкритически по посока на една онтология на необходимия свят, с която се разтваря хоризонта на втория том на книгата.
 
Свобода въпреки всичко представлява най-разгърнатият досега израз на български език на проекта на Манчев за модална онтология на съществуването, развиван по протежение на последните две десетилетия.


Боян Манчев е философ, преподавател в НБУ (София), Университета за изкуства (Берлин) и Университа Холинс. Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010).
Манчев е автор на петнайсет книги на пет езика, между които Новият Атанор. Начала на философската фантастика (2019), Зима: Вещици, комети (2020), Тъмна поема / Dark Poem (с фотографии на Боряна Пандова, 2019), Метеор. Избрани театрални текстове (съвместно с Ани Васева, 2018), Облаци. Философия на свободното тяло (София, 2017; английско издание 2019), Логика на политическото (София, 2012), Miracolo (Milano, 2011), L’altération du monde (Paris, 2009; японско издание 2020), La métamorphose et l’instant - Désorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007), Невъобразимото (София, 2003) Предстои публикуването на Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална онтология (София, 2020), както и на близо триста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици.
Манчев работи в полето на онтологията, философията на изкуството и политическата философия, разработвайки проекта за динамична или модална онтология. Въпросът за нова философска форма, отговаряща на изискването за нов израз на етически, естетически и политически опит, е централен в изследователската, преподавателската и драматургичната му работа, осъществявана през последните десетилетия основно в Париж, София, Берлин, Виена, Франкфурт и Токио.

 
По-подробна информация:
https://boyanmanchev.net/bg/
 

Назад