Отклонение: жените в българското кино

Боряна Росса © Боряна Росса

Пт, 09.07.2021 -
Пт, 30.07.2021

18:30 часа - 21:00 часа

Гьоте-Институт България

проект на Боряна Росса

Откриване: 9 юли, 18:30 ч.

Видео инсталацията „Отклонение“ включва интервюта с единадесет жени, представителки на различни професии, които анализират женските образи в шест български филма, създадени между 1945 и 2019 г.: „Вълчицата“ (1965), „Отклонение“ (1967), „Понеделник сутрин“ (1968), „Последната дума“ (1972), „Шивачки“ (2007) и „Воевода“ (2017). За да се запознаят зрителите със съдържанието на филмите, помага анимация от рисунки, направени от авторката, някои от които са представени и в пространството на галерията, оформяйки го като тематична среда. Проектът е придружен и от компилация от интервюта с известни кинодейци по темата за пола в тяхното творчество, проведени през 2008 г. във връзка с академично изследване на темата от Боряна Росса.

Целта на проекта е да проследи историята на развитието на женските образи в българското кино, обществените проблеми, които те отразяват или критикуват, както и ролевите модели, които те пропагандират – през погледа на наши съвременнички. Този исторически, социален и визуален анализ на образите има за цел също да създаде приемственост между поколения от жени и техните борби за самоосъществяване и щастие, както и за изграждането на нови политически и социокултурни идентичности.

Проектът също има за цел да постави въпросите за регреса в някои области на женската еманципираност в България, който все по-силно започва да се усеща след средата на 90-те години. Анализите разкриват все по-агресивното и реакционно създаване на „нови“ образи на жената, които обслужват консервативни идеологии и стават все по-популярни днес.

Не на последно място проектът повтаря тезата, че правата на жените не са даденост, а са извоювани от други жени и мъже. Филмовите образи са много популярни и формиращи за съзнанието на публиката, затова техният анализ може да покаже в детайли конкретни политико-социални феномени на времето, в което тези образи са се появили.

Посвещавам изложбата на баща си Димитър Драгоев. - Боряна Росса

Назад