BALDREIT-STIPENDIUM
巴爾德萊特獎學金

範疇: 視覺藝術、音樂、文學

資助及配套:

  • 住宿及工作室
  • 760歐元/月
  • 60歐元住屋補貼
  • 資助時段:6個月

申請條件:
  • 國際藝術家
  • 良好的德語水平
 
申請材料:
  • 個人履歷及藝術作品冊
  • 網上填寫申請表格

地址:

Stadt Baden-Baden
Leitung / Kulturbüro
Frau Petra Heuber-Sänger
Marktplatz 2
76530 Baden-Baden

電話 07221 / 93-2006
傳真 07221 / 93 – 2039

petra.heuber-saenger@baden-baden.de