Mi volimo i umetnost drugihSavamala je oduvek bila mesto na kome su se ljudi susretali, trgovali i razmenjivali robu, misli i ideje. Danas, međutim, imamo utisak da je ova četvrt izolovana od ostalih delova grada. Iako leži takoreći samo na korak od najstrožeg centra, Savamala je većini Beograđana daleka i nepristupačna. Projekat „Mi volimo i umetnost drugih“ pokušaće zato da oživi Savamalu i da joj vrati nekadašnji značaj. Zahvaljujući rezidencijalnom programu, umetnici različitog porekla i raznovrsnih stavova boraviće, delovati i razmenjivati misli u Savamali.

Savamala je dugo bila kapija Beograda prema svetu, mesto na kome su se ljudi susretali, trgovali i razmenjivali robu, misli i ideje. Uslovi za međunarodnu trgovini, uspostavljanje kontakata i inovativni razvoj najbolji su bili upravo tu, na ušću Save u Dunav. Od tog nekadašnjeg značaja danas nije ostalo mnogo. Luka je izmeštena, a trgovačke aktivnosti preselile su se u druge delove grada, baš kao i kulturne ustanove. Otvorenost i inovativnost zamenio je parališući utisak stagnacije i zaostalosti. Tako se Savamala vremenom pretvorila u daleku i nepristupačnu četvrt u samom centru grada.Slobodna umetnička zadruga Treći Beogrd odlučila je da stane na put propadanju Savamale i da oživi njen istorijski značaj. Njihova vizija podrazumeva prerastanje Savamale u mesto gde će umetnici iz Beograda i drugih gradova imati priliku da se upoznaju i da razmenuju mišljenja. U tom se cilju u Savamali otvara Medijska laboratorija, u kojoj će brojni umetnici moći da rade, ali i da međusobno komuniciraju. U okviru inicijative „Mi volimo i umetnost drugih“ u kontakt će stupiti umetnici različitog porekla i raznovrsnih stavova, koji svi, međutim, imaju nešto zajedničko: interesovanje za Savamalu.

Na taj način Treći Beograd želi da ostvari dva veoma značajna cilja: da doprinese intenzivnijem umrežavanju beogradske umetničke scene, ali i da podstakne umetnike na to da se bave ovom zanemarenom gradskom četvrti, koja bi onda, zauzvrat, mogla pružiti plodne impulse za razvoj grada u celini.

  Adresa

  Kraljevića Marka 8

  Projektni tim
  Treci Beograd

  www.trecibeograd.com

   

  Manifestacije