Biro Savamala

Biro Savamala

Kako umetnički projekti mogu uticati na urbani razvoj? Teoretičari umetnosti i sociolozi iz Beograda i Ciriha proučavaće uticaj projekta Urban Incubator: Belgrade na Savamalu.

Umetnici i drugi kreativni pojedinci revitalizaciji urbanog prostora često daju odlučujući podsticaj, a da toga možda ni sami nisu svesni. Zahvaljujući njima mnoge gradske četvrti, koje su do tada bile prepuštene zaboravu, doživele su neočekivani uspon, koji se ponekad osetio i izvan njihovih granica. Niske zakupnine, inspirativan ambijent i skroviti kuci koji dozvoljavaju i alternativnan način života takve delove grada čine veoma privlačnim za kreativne pojedince. Talentovani pojedinici po pravilu ne raspolažu velikim finansijskim kapitalom, ali zato imaju tim veći „kreativni kapital“, koji onda ulažu u svoje urbano okruženje: u ateljee i galerije, u klubove i barove, u nova mala preduzeća i samostalne trgovačke radnje. Zbog toga se uveliko ustalila praksa da se umetnici i drugi stvaraoci uključuju u oživljavanje oronulih starih zgrada, pa i čitavih gradskih četvrti. Projekat Urban Incubator: Belgrade primeniće taj model i u Savamali.

Ovakav pristup ne nailazi, međutim, samo na odobravanje. Kritičari mu zameraju to da kreativne snage eksplaotiše u komercijalne i političke svrhe, da doprinosi tzv. gentrifikaciji (gentrification), tj. doseljavanju pripadnika viših društvenih slojeva, koji onda ubrzo sasvim potiskuju prvobitne stanovnike, i da sve to zajedno zapravo nanosi štetu i gradskim četvrtima, a i samim kreativnim snagama.

Biro Savamala latiće se zato zadatka da kritički prati i analizira doprinos koji umetnici i drugi stvaraoci daju razvoju Savamale. U žiži njihve pažnje biće i raznovrsne aktivnosti u okviru projekta Urban Incubator: Belgrade, ali i drugi projekti i događaji koji se istovremeno odvijaju u Savamali. Koristeći empirijske metode, Centar će utvrditi kako se Savmamala menja, ali i kako njeni žitelji i šira javnost doživljavaju te promene.

Biro Savamala dopunjavaće projekat Urban Incubator: Belgrade i truditi se da nadomesti njegove eventualne slabosti. Na taj će način ovaj centar pokušati da doprinese socijalno održivom razvoju Savamale.


U saradnji s Univerzitetom umetnosti u Cirihu (ZHdK)

  Adresa

  Svetozara Radica 3

  Projektni tim
  Filip Klaus, Jirgen Kruše, Dobrica Veselinović

   

   

  Veranstaltungen