Podrška prevođenju

PODRŠKA PREVOĐENJU Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Goethe-Institut u okviru programa „Prevođenje nemačkih autora na strane jezike“ daje podršku izdavačima u inostranstvu za objavljivanje prevoda dela nemačke književnosti. Na taj način dela savremene nemačke književnosti, knjige za decu i mlade, važni naučni naslovi i naučno-popularna literatura postaju dostupni i čitoacima koji ne govore nemački jezik.
 
Ovaj program namenjen je ostvarivanju kulturno-političkih ciljeva i veoma je važan za usmeravanje spoljne politike u oblasti kulture i obrazovanja.
  
Tokom skoro 40 godina postojanja ovog programa finansijski je podržano objavljivanje oko 6.000 knjiga na 45 jezika.

NOVI PORTAL ZA PRIJAVLJIVANJE BIĆE AKTIVAN POČEV OD 1.11.2021.

Postojeći onlajn-formular biće aktivan do: 15.9.2021.
Pauza za podnošenje prijava: 16.9 - 31.10.2021.
Više informacija: od septembra 2021. u okviru onlajn-formulara
 

Nadležni Goethe-Institut u Vašoj zemlji će evaluirati Vašu prijavu. Ukoliko je odobri, poslaće preporuku u centralu Goethe-Instituta u Minhenu, gde odbor odlučuje o visini sume koja će biti dodeljena. 

Odbor se sastaje četiri puta godišnje u sledećim terminima:
 • početkom februara: rok za prijavu 1. decembar
 • krajem aprila: rok za prijavu 15. mart
 • krajem jula: rok za prijavu 1. juna
 • početkom novembra: rok za prijavu 15. septembra
O prijavama koje se tiču prevođenja stručnih knjiga i dela iz oblasti društvenih nauka odbor odlučuje na sednicama u februaru i julu. 
 1. Prijavljivanje od strane izdavačkih kuća: Mogu se prijaviti samo ne-nemački izdavači.
 2. Objavljena dela: Podrška se pruža prevođenju dela nemačkih autorki i autora koja su objavljena u štampanoj formi od strane izdavača sa nemačkog govornog područja.
 3. Prevod originala: Prevođenje se mora obavljati sa originalnog nemačkog teksta.
 4. Termin objavljivanja prevoda: U obzir se uzimaju samo oni projekti koji se u trenutku zaključivanja ugovora o finansijskoj podršci još uvek ne nalaze u fazi štampe. 
 5. Delimično pokrivanje troškova prevođenja: U slučaju dobijanja podrške, Goethe-Institut nadoknađuje deo prevodilačkih troškova nakon objavljivanja izdanja na stranom jeziku. Nije predviđeno potpuno preuzimanje troškova prevođenja, kao ni finansiranje troškova licence, štampe i redakcije.
 6. Navođenje Goethe-Instituta i štampanje logoa: Inostrani izdavač je u obavezi da u impresumu napomene finansijsku podršku Goethe-Instituta i odštampa njegov logo. Ukoliko ovo ne bude učinjeno, Goethe-Institut zadržava pravo da ne isplati odobrenu sumu. 
 7. Honorar prevodioca: U slučaju dobijanja podrške, za utvrđivanje sume mogu se uzeti u obzir samo honorari koji se isplaćuju prevodiocu najkasnije prilikom objavljivanja knjige. 
 8. Prevod kao elektronska knjiga u eBiblioteci: Prevode koji budu objavljeni u elektronskom obliku Goethe-Institut bi želeo da stavi na raspolaganje korisnicima svoje eBiblioteke. Izdavač je u obavezi da Goethe-Institutu stavi na raspolaganje prevod u epub-formatu.
Neki od prevoda na srpski jezik koje smo poslednjih godina podržali:

Kant, Immanuel
Metafizika prirode / übers. von Goran Rujević, Damir Smiljanić, Milan Soklić. – Novi Sad : Akademska knjiga, 2016. – 346. S.
(Biblioteka Physis)
ISBN 978-86-6263-106-0
Originalsacht.: Ausgewählte Schriften <serb.>

Kant, Immanuel 
Metafizika morala / übers. von Dušica Guteša. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993. - 300 S. 
(Biblioteka Nomos) 
ISBN 86-7543-036-1 
Originalsacht.: Metaphysik der Sitten <serb.>

Nietzsche, Friedrich 
O budućnosti naših obrazovnih ustanova / übers. von Dušan Janić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1997. - 131 S. 
(Biblioteka Elementi ; 36) 
Originalsacht.: Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten <serb.> 

Nietzsche, Friedrich 
Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji / übers. von Tomislav Bekić - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1998. - 249 S. 
(Biblioteka Evropski klasici : nemački pisci) 
Originalsacht.: Schriften zu Literatur und Philosophie der Griechen <serb.> 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
Forma i princip filozofije : rani spisi / übers. von Danilo N. Basta. - Beograd : Nolit, 1988. - 236 S. 
(Filozosfska biblioteka) 
[Form und Prinzip der Philosophie (Auswahl aus den Jugendschriften) <serb.>] 
ISBN 86-19-01581-8

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
Spisi iz filozofije umetnosti / übers. von Olga Kostrešević. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1991. - 289 S. 
(Bibliotheka Theoria ; 17) 
ISBN 86-7543-022-1 
Originalsacht.: Zur Philosophie der Kunst <serb.> 

Schiller, Friedrich
O LEPOM / übers. von Strahinja Kostić. – Beograd : Book & Marso, 2007. – 291 S.
ISBN 978-86-7748-073-8
Originalsacht.: Ästhetische Schriften <ser.>

Winckelmann, Johann Joachim 
Istorija drevne umetnosti / übers. von Drinka Gojković. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996. - 251 S. 
(Biblioteka Elementi ; 35) 
Originalsacht.: Anmerkungen über die Baukunst der Alten. Geschichte der Kunst des Altertums <serb.> 

Lista podržanih prevoda dela iz 20. i 21. veka nalazi se na stranici mreže Traduki: 
www.traduki.eu

Važna informacija

Zahteve izdavača za podršku prevođenja dela 20. i 21. veka iz oblasti beletristike, stručne literature, kao i literature za decu i mlade prima mreža Traduki. Zahtevi za prevođenje dela koja su objavljena pre 1900. godine dostavljaju se lokalnom Goethe-Institutu u okviru programa „Prevođenje nemačkih autora na strane jezike“.

Lista podržanih prevoda dela iz 20. i 21. veka nalazi se na stranici mreže Traduki: 

Traduki