Goethe-Gerila / Gradska Gerila

 • Projekat Muzej jugoslovenskih brodova, Savamala, 2010 Foto: Goethe-Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Muzej jugoslovenskih brodova, Savamala, 2010
 • Projekat Otvorena biblioteka, Knez Mihailova, 2013 Foto: Goethe-Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Otvorena biblioteka, Knez Mihailova, 2013
 • Projekat Otvorena biblioteka, radionica dizajna, 2014 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Otvorena biblioteka, radionica dizajna, 2014
 • Projekat Moje parče Savamale, Škola urbanih praksi, 2015 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Moje parče Savamale, Škola urbanih praksi, 2015
 • Akcija Parking-terasa, Savamala, 2014 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Akcija Parking-terasa, Savamala, 2014
 • Youth in Action radionica, Savamala, 2013 Foto: Nebojša Vasić © Goethe-Institut
  Youth in Action radionica, Savamala, 2013
 • Projekat Španska kuća, Škola urbanih praksi, 2014 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Španska kuća, Škola urbanih praksi, 2014
 • Youth in Action, Savamala Walks, 2013 Foto: Nebojša Vasić © Goethe-Institut
  Youth in Action, Savamala Walks, 2013
 • Projekat Španska kuća, Škola urbanih praksi, 2015 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Španska kuća, Škola urbanih praksi, 2015
 • Projekat Španska kuća, izložba, 2014 Foto: Gradska Gerila © Gradska Gerila / Goethe-Institut
  Projekat Španska kuća, izložba, 2014

Samoorganizovanost mladih ljudi u urbanom okruženju: od projekta Goethe-Instituta do samostalnog udruženja.

Gradska Gerila je kreativna laboratorija koja počiva na principima samoorganizovanja mladih, njihovog kreativnog udruživanja, vršnjačke edukacije i alternativnih vidova obrazovanja, razmene širokog spektra znanja, veština i ideja između članova čiji skup obuhvata različit stepen obrazovanja, interesovanja, talenata, mogućnosti, životnih iskustava i stavova. Sinergijom ovih različitih činilaca nastaju specifični kreativni prostori za realizaciju raznovrsnih ideja na polju umetnosti i socijalnog aktivizma u cilju aktivnog učešća mladih u oblikovanju sopstvenog urbanog okruženja i jačanju civilnog društva.
 
Gradska Gerila proistekla je iz projekta Goethe-Instituta pod nazivom Goethe-Gerila, započetog 2010. godine u cilju povezivanja sa mlađom ciljnom grupom. Tokom gotovo sedam godina trajanja projekta preko devedeset mladih ljudi u Beogradu dobilo je priliku da svoje zamisli ostvari sticanjem iskustva u samoorganizovanju tokom procesa realizovanja sopstvenih projekata na temu koju su sami odabrali: Pravo na grad - unapređenje sopstvenog urbanog okruženja. Od 2010. do 2014. godine realizovan je veliki broj izložbi, instalacija, radionica (u saradnji sa međunarodnim i lokalnim umetnicima), debata, predavanja, koncerata, kreativnih i ekoloških intervencija u javnom prostoru, istraživačkih projekata, regionalnih i međunarodnih susreta i radionica, a upriličena su i dva međunarodna radna susreta podržana od strane programa Evropske Unije "Youth in Action". U okviru međunarodnog projekta Goethe-Instituta „ACTOPOLIS. The Art of Action“ Gradska Gerila bila je jedna od 14 učesnika beogradskog izdanja Actopolisa pod nazivom „Formalno neformalna“ kustoskinje Mirjane Bobe Stojadinović.
 
Isprva kontroverzni naslov Goethe-Gerila (Goethe = institucija, Gerila = slobodna akcija), koji u velikoj meri oslikava neuobičajenost ove simbioze tokom organskog uspostavljanja procesa samoorganizovanja grupe mladih ljudi na putu ka osamostaljenju pod krovom jedne kulturne institucije, u međuvremenu je među mladima postao sinonim za timski rad, kreativnost, otvorenost pristupa, razmenu znanja i ideja na polju umetnosti i socijalnog aktivizma – na lokalnom i međunarodnom nivou. Fokus članova Goethe-Gerile od 2012. prirodno je usmeren na zapuštenu gradsku četvrt Savamala, čiju dramatičnu urbanističku transformaciju prate, istražuju, dokumentuju i aktivno joj se priključuju ili joj se suprotstvaljaju svojim projektima i akcijama. U decembru 2014. godine petnaest aktivnih članova Goethe-Gerile iz svih prethodnih generacija (2010-2014) odlučuje da se osamostali i osnuje udruženje pod nazivom Gradska Gerila, koje od tada nastavlja rad pod pokroviteljstvom Goethe-Instituta, ali ovoga puta u svojstvu partnera. Od 2010. do danas članovi Goethe / Gradske Gerile ostaviri su u saradnji sa Goethe-Institutom preko 200 manjih i većih projekata i akcija u Srbiji i inostranstvu i time uspostavili široku mrežu saradnje sa sličnim inicijativama u zemlji i regionu.