Letnja škola Letnja škola: Školaboratorija 001

Letnja škola ŠKOGRAD © Škogled, City Guerilla

20-27.06.2017.

Osnovna škola „Vlada Obradović Kameni“

Dvorište Osnovne škole „Vlada Obradović Kameni“
Dobanovačka 2a
Novi Beograd - Ledine

Škograd (Škogled & Škola urbanih praksi)

Tim Škograd bavi se gradskim problemima koji su izvan fokusa aktuelnih planskih i obrazovnih praksi. Glavne oblasti njihovog delovanja su mobilisanje zajednice i alternativni pristup obrazovanju, sa idejom o izgradnji socijalnog kapaciteta zajednice.

Istupanjem iz centralne zone grada kao i školskog kurikuluma, tim svoj rad pokušava da ukoreni sa decom iz prigradskog naselja Ledine, vođen idejom o izgradnji drugačijeg razumevanja našeg društva kroz zajedničku lokalnu akciju. Naselje Ledine na Novom Beogradu samo je jedno od nelegalno izgrađenih i za život neuslovnih beogradskih prigradskih naselja. Ipak, tim smatra da ono po svojoj morfologiji, prostornom i funkcionalnom obuhvatu predstavlja dobar poligon za identifikovanje i razumevanje fenomena nastalih u takvim sredinama, kao i za pokretanje serije intervencija sa ciljem da se unapredi kvalitet života njegovih stanovnika.
 
U saradnji sa Osnovnom školom „Vlada Obradović Kameni“, od 20. do 27. juna tim Škograd organizuje letnju školu Školaboratoriju 001 za decu iz naselja Ledine. Letnja škola zamišljena je kao prostor za zajedničko kreativno delovanje dece, članova i članica tima Škograd i spoljnih saradnika, a usmereno na literarni, novinarski, dramski, plesni, muzički, majstorski, likovni i filmski rad.
 
Školaboratorija 001 deo je projekta Škograd i realizuje se uz podršku Goethe-Instituta.
Tim Škograd nastao je u saradnji između kolektiva Škogled i Škola urbanih praksi – Gradska Gerila.
 
Škogled predstavlja društveni angažman sa idejom o izgradnji neophodnog socijalnog kapaciteta za jedan novi, usmeren pre svega od građana prema društvu. Tim okuplja stručnjake iz oblasti psihologije, sociologije, pedagogije, andragogije, filologije, ekonomije, prava, umetnosti, dizajna, arhitekture i urbanih studija. Kroz transdisciplinarni rad, tim nastoji da otkriva, tumači i stavlja u nove odnose urbane i obrazovne prakse koje imaju potencijal da pozitivno utiču na kvalitet života u gradu.
 
Škola urbanih praksi (Gradska Gerila) posvećena je građenju dijaloga i uključivanju zajednice u proces razvoja novih koncepata zajedničkih javnih prostora. Udruženi na master studijama, sa ciljem da tek stečeni poziv arhitekte usmere u promišljanje okruženja, njegovih promena, njihovih agenata, i (njihovih) uloga u tim procesima, od 2013. godine istražuju nove lokalne prakse participativnog dizajna, kroz susrete sa građanima, stručnjacima, investitorima i gradskim rukovodiocima.
 

Nazad