Jubilej reformacije 2017

Reformationsjahr 2017 Luka Kranah stariji: Martin Luter © Wikimedia Commons

Reformacija je otpočela 1517. godine, kada je Martin Luter na vrata crkve Šloskirhe u Vitenbergu okačio poznatih 95 teza. Tokom 2017. petstogodišnjica tog događaj prvorazrednog svetskog značaja proslavljaće se širom Nemačke. Tim povodom bogat program pripremila su, u saradnji sa srpskim partnerima, i predstavništva nemačkih institucija u Srbiji: Ambasada SRN, Nemačka protestanska crkva Beograd, političke fondacije (Fondacija „Konrad Adenauer“, Fondacija „Hajnrih Bel“ i Fondacija „Fridrih Nauman“), Goethe-Institut u Beogradu i DAAD. Manifestacije posvećene petstogodišnjici reformacije baviće se političkim, kulturnim i međureligijskim stranama ovog pokreta i obrađivaće teme poput „Evrope“, „Slobode i revolucije“, kao i jezičkih i kulturnih pitanja od kraja srednjeg veka do danas.
 

Učestvuju sledeće institucije:

Partneri