Katarina Jovanović - Allfa

Katarina Jovanović - Allfa  © © Katarina Jovanović - Allfa  Katarina Jovanović - Allfa © Katarina Jovanović - Allfa
Katarina Jovanović - Allfa, stečeno zvanje: master likovni umetnik- vajar. Od iskustva nevidljive lopte interesuje je i performans, diskurs, mogućnosti promena paradigme i izvrtanje situacija. Trenutno se bavi istraživanjem na temu materijalnog opstanka same umetnice u datim okolnostima.