Pripremni kursevi za ispite
A1–C2

Pripremni kurs za ispit

A1 / A2
10 nastavnih jedinica od 45 minuta
2 termina po 5 nastavnih jedinica

B1 / B2
15 nastavnih jedinica od 45 minuta
3 termina po 5 nastavnih jedinica

C1 / C2
15 nastavnih jedinica od 45 minuta
3 termina po 5 nastavnih jedinica

ponuđeni nivoi: A1–C2
najviše 14 polaznika

Ostale informacije

Naši kursevi

Želite da učite nemački jezik i vrlo Vam je važno da kurs uskladite sa svojim potrebama? Učite onako kako želite i postignite svoj cilj!

Pregled nivoa A1–C2

Naši kursevi nemačkog jezika orijentišu se prema nivoima Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira.