Deutsch für den Beruf
Trening poslovnog nemačkog

Formular za prijavu

Upišite u formatu DD.MM.GGGG (npr. 01.04.1983).

Napomena: Prilikom učestvovanja u našim besplatnim ponudama poput ove zamolićemo vas da se identifikujete uz pomoć ličnog dokumenta. Iz tog razloga vas molimo da već pri prijavi navedete broj dokumenta i naziv službe izdavanja dokumenta.

Ovaj sadržaj namenjen je principijelno punoletnim osobama koji planiraju život i rad u Nemačkoj.

Važne napomene

Zaštita podataka o ličnosti
Molimo vas da pročitate detalje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti, kao i o vašim pravima u vezi sa tim. Vašom prijavom će se smatrati da ste ih pročitali i prihvatili. 
 

Pravo na korišćenje fotografija
U okviru naših manifestacija mogu biti napravljene fotografije na kojima se u određenim slučajevima mogu prepoznati likovi polaznica i polaznika. Slanjem ovog formulara izjavljujete da ste saglasni da Goethe-Institut napravi foto i video zapise sa vašim likom. Nastale snimke Goethe-Institut može koristiti širom sveta i vremenski i sadržinski neograničeno u publikacijama, u informativno-promotivne svrhe i drugim oblicima javne prezentacije.
Ukoliko sa ovim niste saglasni, možete nam se u svakom trenutku obratiti (čak i nakon završetka kursa ili manifestacije koju ste pohađali): nemanja.vlajkovic@goethe.de 

Ankete
U okviru naših manifestacija sporadično vršimo i anonimna anketiranja učesnika (npr. o zadovoljstvu kursom koji pohađaju i sl.). Rezultati ovih anketiranja mogu biti iskorišćeni u publikacijama, u informativno-promotivne svrhe i drugim oblicima javne prezentacije. Svojom prijavom potvrđujete da ste saglasni sa time.

Imate pravo protivljenja obradi svojih podataka, tako što ćete poslati mejl na nemanja.vlajkovic@goethe.de. U slučaju protivljenja, vaši podaci će biti obrisani. U suprotnom, vaši podaci će biti obrisani onog momenta kada obradimo vaš zahtev ili kada prestane potreba za njihovim čuvanjem.

* obavezno polje

Kada nam klikom na dugme ispod pošaljete podatke unete u ovaj formular, izjavljujete da ste saglasni da iste upotrebimo kako bismo odgovorili na Vaš upit ili stupili u kontakt sa Vama. Svoju saglasnost možete povući slanjem imejla na ana.aleksic@goethe.de. Ako povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će odmah biti izbrisani. U suprotnom, Vaši podaci će biti izbrisani kada obradimo Vaš upit ili kada više ne bude bilo osnova za skladištenjem istih.

Zaštita podataka