Ostale informacije

Sve je tu! Delovi ispita

Goethe-Zertifikat C1 sastoji se iz delova Čitanje, Slušanje, Pisanje i Govor (usmeni ispit u paru ili individualno). 
Ispit se širom sveta sprovodi i ocenjuje na isti način.
 

Čitanje

Čitate naučno-popularne tekstove, komentare, recenzije i/ili izveštaje. Kroz odgovarajuće zadatke pokazujete da možete savladati veće količine teksta - između ostalog i sažimanjem pojedinih delova.

Trajanje: 70 minuta

Pisanje

Iznosite svoje mišljenje o zadatoj temi u dobro strukturisanom opširnom tekstu. Informacije o temi dobijate u vidu grafičkog prikaza.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

Slušate telefonske ili druge razgovore, intervjue ili priloge sa radija, pravite beleške i povezujete iskaze.

Trajanje: oko 40 minuta

Govor

U prvom delu ispita izražavate svoj stav o nekom kratkom tekstu. Zatim razgovarate sa svojim sagovornikom ili sagovornicom sa ciljem da zajednički donesete odluku ili dođete do rešenja.

Trajanje: 10 odn. 15 minuta

Preduslovi

Goethe-Zertifikat C1 je ispit za odrasle.

Ispiti Goethe-Instituta stoje na raspolaganju svim zainteresovanima i mogu se polagati bez obzira na navršeno starosno doba i posedovanje nemačkog državljanstva.
  • Goethe-Zertifikat C1 preporučuje se kandidatima od 16 godina naviše.
  • Goethe-Zertifikat C1 podrazumeva znanje jezika na petom nivou jezičke kompetencije (C1) Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.
  • Za postizanje ovog nivoa potrebno je – u zavisnosti od predznanja i uslova učenja - 800 do 1000 nastavnih jedinica po 45 minuta.